Thời sự tổng hợp

UBND huyện Yên Lạc tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 2/2021

Sáng ngày 23/02/2021, UBND huyện Yên Lạc tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 02/2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Thông - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hà Thái Dương – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông kết luận hội nghị

 

Sau khi nghe dự thảo các báo cáo và ý kiến góp ý của các đại biểu, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông đã chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục tập trung quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tập trung triển khai tốt công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt theo khuyến cáo của Bộ Y tế: Việc đeo khẩu trang, khai báo y tế… Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với UBND xã Trung Hà, Công an huyện kiên quyết xử lý một trường hợp có hành vi trốn khỏi khu cách ly tập trung. Ngành GD&ĐT huyện tổ chức cho học sinh học trực tuyến đảm bảo theo quy định của tỉnh (tăng cường tuyên truyền nhân dân tạo điều kiện cho học sinh học trực tuyến đảm bảo, đặc biệt quan tâm tới đối tượng học sinh lớp 9). Trong trường hợp học sinh đi học trở lại từ 01/3/2021, yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện phun khử trùng, dọn dẹp vệ sinh trường lớp xong trước ngày 28/02/2021.

Trong Báo cáo kết quả bồi thường GPMB năm 2020, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cần đánh giá kết quả thực hiện năm 2020 (công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác phối hợp thực hiện…); đánh giá kết quả thực hiện so sánh với kế hoạch năm 2020, đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2021, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu nêu tổng số các dự án thực hiện năm 2021; lập biểu các dự án chuyển tiếp và các dự án mới (gồm cả các dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư); chỉ rõ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác phối hợp thực hiện… Về biểu mẫu trong báo cáo, yêu cầu xây dựng cụ thể thời gian đối với từng bước thực hiện của từng dự án.

Kế hoạch triển khai cụ thể các dự án đầu tư công năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông yêu cầu chỉ rõ nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, bổ sung các dự án chuyển tiếp; Về thời gian phê duyệt báo cáo KTKT thống nhất ngày trong báo cáo là ngày chậm nhất phải hoàn thành việc phê duyệt (Lưu ý đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, sửa chữa trường THPT Đồng Đậu cũ xong trước tháng 9/2021 để đưa vào sử dụng).

Báo cáo kết quả chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường học trên địa bàn huyện năm 2020; Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường học trên địa bàn huyện năm 2021, Chủ tịch UBND huyện đề nghị tiếp tục rà soát lại số liệu trong báo cáo; Thống nhất về thời hạn định kỳ phải chuyển đổi, luân chuyển vị trí công tác đối với hiệu trưởng từ đủ 08 năm, đối với hiệu phó từ đủ 10 năn; Về thời gian thực hiện việc chuyển đổi, luân chuyển đối với hiệu trưởng và nhân viên kế toán, đề nghị nghiên cứu điều chỉnh đảm bảo phù hợp.

Trong Kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao huyện Yên Lạc lần thứ VI năm 2021, Chủ tịch UBND huyện thống nhất về thời gian tổ chức Đại hội đối với cấp huyện dự kiến trong khoảng từ ngày 10/8/2021 đến 10/10/2021; đối với cấp xã dự kiến trong khoảng từ ngày 01/6/2021 đến 10/8/2021. Yêu cầu nghiên cứu, đề xuất lựa chọn các môn thi đấu đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt nghiên cứu thêm môn bơi; Về nhiệm vụ của Đoàn thanh niên, đề nghị nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp; Bổ sung nội dung: Căn cứ tình hình thực tế của dịch Covid-19 và theo chỉ đạo của cấp trên, UBND huyện sẽ điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch cho đảm bảo phù hợp.

Với Báo cáo kết quả đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2020; nhiệm vụ đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2021, Chủ tịch UBND huyện kết luận: Nội dung báo cáo cơ bản đã đánh giá được kết quả thực hiện năm 2020; do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch; Về tồn tại, hạn chế đề nghị nghiên cứu thêm: Số lượng tham gia học nghề và nhu cầu học nghề. Tiếp tục rà soát, đối chiếu số liệu các chỉ tiêu không được thấp hơn chỉ tiêu đã được giao chỉ tiêu kế hoạch.

Tại Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thông đề nghị tiếp tục rà soát lại, một số nội dung cần bổ sung thêm, một số nội dung đánh giá chưa phù hợp với tình hình thực tế của huyện yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh lại, bổ sung nhiệm vụ chuyển đổi tái cơ cấu ngành nông nghiệp, điều chỉnh số lượng sản phẩm tham gia OCOP cho phù hợp đối với phòng Nông nghiệp & PTNT. Đề nghị điều chỉnh nhiệm vụ của Văn phòng HĐND&UBND huyện chuyển sang nhiệm vụ của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Nhiệm vụ của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đề nghị điều chỉnh thành xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị…. Lao động TB&XH bổ sung nhiệm vụ hỗ trợ dịch Covid-19. Giáo dục và Đào tạo đề nghị bổ sung nhiệm vụ phòng chống dịch.

Với Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, Chủ tịch UBND huyện đề nghị tiếp tục rà soát lại, một số nội dung cần bổ sung thêm, một số nội dung đánh giá chưa phù hợp với tình hình thực tế của huyện yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh lại; Về mục tiêu tổng quát đề nghị bổ sung thêm nội dung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh.

Với Đề án tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước huyện Yên Lạc, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp thu các ý kiến tham gia, nghiên cứu chỉnh sửa số liệu chính xác; Đề nghị bỏ một số tồn tại: Du lịch phát triển chậm, chưa tương xứng với tiềm năng; một số di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia chưa được đầu tư bảo vệ tương xứng.

 

Anh Đào

 

Ngày đăng: 23/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*