Tin Văn Hóa xã hội

Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc đẩy mạnh các hoạt động hướng tới sự hài lòng của người bệnh và người dân.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và người dân, ngay từ đầu năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc đã yêu cầu 100% các khoa/phòng, trạm y tế xã, thị trấn trực thuộc phải đổi mới phong cách, tác phong, thái độ phục vụ; đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi đảng viên, viên chức, người lao động trong Trung tâm, nhất là vai trò gương mẫu của người đứng đầu đơn vị. Đồng thời đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” thành nề nếp, phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi khoa/phòng, trạm y tế xã, thị trấn trực thuộc Trung tâm y tế.

Theo đó, phòng Kế hoạch điều dưỡng của Trung tâm Y tế huyện sẽ nâng cao năng lực quản lý chất thải y tế; nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử và tổ chức ký cam kết đến từng cán bộ, viên chức, người lao động, trưởng khoa/phòng, trưởng trạm y tế và công đoàn cơ sở về “Thay đổi tư duy, đổi mới tác phong, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Phòng Tổ chức hành chính là bộ phận thường trực, đầu mối xây dựng tiêu chuẩn thi đua khen thưởng - xử phạt trong chỉ đạo, thực hiện cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, trong đó chú trọng đến tiêu chí về nhà vệ sinh và quản lý chất thải y tế. Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB, Ban nữ công và khoa/ phòng, trạm y tế xã, thị trấn trực thuộc Trung tâm Y tế căn cứ vào chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”.

 

 

Để hưởng ứng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, Trung tâm Y tế huyện đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2021. Cùng với đó, nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và người dân cũng được Trung tâm triển khai như: cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, sửa đổi lề lối, tác phong làm việc hiệu quả; rà soát, thay đổi quy cách, quy trình giải quyết công việc, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho nhân dân; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí … Trung tâm Y tế huyện tập trung rà soát, kiểm tra, cải cách quy trình xét nghiệm, thăm dò chức năng, thủ tục vào viện, chuyển viện, ra viện, phát thuốc, thanh toán viện phí… qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, phục vụ người bệnh và người dân.

Trần Biển

 

Ngày đăng: 23/02/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*