Tin Văn Hóa xã hội

Yên Lạc với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dân số

Thời gian qua, huyện Yên Lạc đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình nhằm nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm từng đơn vị và từng nhóm đối tượng như các buổi tập huấn, hội nghị, treo các băng zôn, áp phích, khẩu hiệu trên các tuyến đường của huyện… Trong năm 2020, toàn huyện đã tổ chức được 3 lớp tập huấn bồi dướng nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác dân số, tổ chức 17 hội nghị tư vấn sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình, 10 hội nghị cung cấp kiến thức về lợi ích sang lọc trước sinh, phát trên 21.300 tờ rơi. Huyện tích cực triển khai và nhân rộng các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số như: Mô hình tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân; đề án mất cân bằng giới tính, sang lọc trước sinh; phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị trong việc tham gia công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

 

Đến nay, mạng lưới cán bộ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn; công tác truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình được triển khai thực hiện thường xuyên. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình duy trì thực hiện tốt; 100% xã, thị trấn triển khai thực hiện các đề án về nâng cao chất lượng dân số, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; 100% phụ nữ có thai được khám, theo dõi thai nghén, tiêm phòng uốn ván và sinh con tại cơ sở y tế, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1,21% giảm 0,13% so với năm 2015. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ 8 loại vác xin đạt 98%; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn 9%.

Thời gian tới, huyện Yên Lạc tiếp tục triển khai các chương trình, đề án nâng cao chất lượng dân số; quan tâm, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của cán bộ, cộng tác viên làm công tác dân số, bảo đảm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động và đưa dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến tận người dân; mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Lệ Huyền

 

Ngày đăng: 11/01/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*