Thời sự tổng hợp

HĐND huyện giám sát thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Bình Định.

Sáng ngày 29/9, Đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Hoàng Văn Dũng - Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Bình Định. Cùng đi có đồng chí Đỗ Hải Đăng – HUV, PCT HĐND; các thành viên trong đoàn giám sát.

 Từ 01/2018 đến 9/2020 UBND xã Bình Định đã ban hành 10 Kế hoạch CCHC để triển khai thực hiện. UBND xã không nhận được ý kiến phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện chính sách pháp luật về cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Năm 2020 UBND xã đã tiếp nhận 4.515 hồ sơ trong các lĩnh vực, trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn là 4.453, trước hạn là 57 hồ sơ, hồ sơ đang giải quyết là 5 hồ sơ và không có hồ sơ bị chậm. Nhìn chung, công tác cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã được triển khai và duy trì thực hiện tốt. Để công tác cải cách hành chính hàng năm được thực hiện một cách hiệu quả nhất, có sự đồng lòng của cả nhân dân, UBND xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cơ chế, chính sách, quy trình về cải cách TTHC trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Xã đã phát tổng 256 lượt phát thanh, tuyên truyền lồng ghép qua các hội nghị và tuyên truyền qua các tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu là 124, tuyên truyền trực tiếp 624 lượt người. Các cán bộ, công chức phụ trách một cửa của xã được bố trí làm việc theo đúng chuyên môn, trình độ, có thái độ phục vụ nhân dân tốt không có biểu hiện sách nhiễu nhân dân trong quá trình giải quyết công việc. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách, pháp luật theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách hành chính ở xã Bình Định còn một số hạn chế, bất cập: Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã còn thiếu, chật hẹp; Quá trình cập nhật các văn bản, thủ tục mới niêm yết tại đơn vị còn chậm.

 

 

Sau khi nghe báo cáo, Đoàn giám sát đã kiểm tra thực tế số tại Bộ phận một cửa tại UBND xã, đồng thời đề nghị xã cần làm rõ một số số liệu trong báo cáo đặc biệt là làm rõ vai trò của người đứng đầu, rà soát lại và cho ý kiến về những thủ tục còn rườm rà, chồng chéo; bổ sung đánh giá về sự hài lòng của người dân và các tổ chức trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách TTHC…

Kết luận buổi giám sát, Đồng chí Hoàng Văn Dũng - Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Cải cách TTHC hướng đến sự hài lòng của người dân, muốn vậy phải giải quyết được những vấn đề người dân bức xúc nhất, cung cấp những dịch vụ người dân cần nhất. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, UBND xã Bình Định cần tăng cường công tác lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác CCHC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ công chức và người dân trong CCHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ này; tăng cường cơ sở vật chất; đẩy mạnh việc đấu tranh phòng chống tham nhũng; xây dựng được quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ ở Bộ phận một cửa…

 

Thu Huyền

 

Ngày đăng: 30/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*