Giới thiệu các tổ chức

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN YÊN LẠC

Số điện thoại: 0211.3 836.440

 

 

 

I. LÃNH ĐẠO BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN

 

Thượng tá:    NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG

 

Trung tá:    NGUYỄN HUY QUANG

 Chức danh: UV BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

 

Chức danh: Chính trị viên BCH Quân sự huyện

Điện thoại:  0211 3836440

 

Điện thoại:  0211 3836440

Phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của lực lượng vũ trang huyện

 

Phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động  công tác Đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang huyện

 

 

 

 

Trung tá:   ĐẶNG KIM CHIỂN

 

Trung tá:   LẠI HỒNG QUÂN

Chức danh: Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BCH Quân sự huyện

 

Chức danh: Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

Điện thoại:  0211 3836440

 

Điện thoại:  0211 3836440

Phụ trách: Công tác Quân sự và giáo dục quốc phòng an ninh, công tác Vũ khí, trang bị kỹ thuật.

 

 

Phụ trách: Công tác động viên, tuyển quân vầ hậu cần, kỹ thuật của lực lượng vũ trang huyện

 

 

 

 

Thiếu tá:  KHƯƠNG ĐỨC THẮNG

 

Thiếu tá:   NGUYỄN HỒNG QUÂN 

Chức danh: Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị BCH Quân sự huyện

 

Chức danh: Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện 

Điện thoại:  0211 3836440

 

Điện thoại:  0211 3836440 

Phụ trách: Công tác Đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang huyện

 

 Phụ trách: Công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong khu vực phòng thủ huyện

                              

  2. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHQS HUYỆN

*Chức năng:

- Tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp Công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương.

- Trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo các lực lượng vũ trang địa phương trên các mặt xây dựng và hoạt động tác chiến trong khu vực phòng thủ huyện.

*Nhiệm vụ:

- Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh.

- Thực hiện việc kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế, xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ công trình quốc phòng, xây dựng và bảo vệ căn cứ hậu phương trên địa bàn.

- Xây dựng, bảo vệ tiềm lực quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân.

- Xây dựng kế hoạch huấn luyện và chỉ đạo hoạt động của lực lượng Dân quân, Tự vệ, Dự bị động viên, Bộ đội địa phương. Tuyển quân và động viên quốc phòng.

- Chỉ đạo việc phối hợp các lực lượng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vận động quần chúng và phòng thủ dân sự.

- Thanh tra, kiểm tra, sơ tổng kết về công tác Quốc phòng trên địa bàn.

 

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

 

 

 

Ngày đăng: 12/08/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục