Giới thiệu các tổ chức

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN YÊN LẠC

Số điện thoại: 0211.3 836.440

 

 

 

I. LÃNH ĐẠO BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN

 

Trung tá:    NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG

 

Thượng tá:    BÙI MINH TUẤN

 Chức danh: UV BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

 

Chức danh: Chính trị viên BCH Quân sự huyện

Điện thoại:  0211 3836440

 

Điện thoại:  0211 3836440

Phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của lực lượng vũ trang huyện

 

Phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động  công tác Đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang huyện

 

 

 

 

Trung tá:    ĐẶNG KIM CHIỂN

 

Trung tá:    LẠI HỒNG QUÂN

Chức danh: Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BCH Quân sự huyện

 

Chức danh: Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

Điện thoại:  0211 3836440

 

Điện thoại:  0211 3836440

Phụ trách: Công tác tham mưu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện

 

Phụ trách: Công tác động viên, tuyển quân vầ hậu cần, kỹ thuật của lực lượng vũ trang huyện

 

 

 

 

Trung tá:    HOÀNG VĂN THÁI

 

 

Chức danh: Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị BCH Quân sự huyện

 

 

Điện thoại:  0211 3836440

 

 

Phụ trách: Công tác Đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang huyện

 

 

                              

  2. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHQS HUYỆN

.... đang cập nhật

 

Ngày đăng: 25/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục