ĐH Đảng bộ các cấp

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Trong 02 ngày 4 và 5/8, Đảng bộ huyện Yên Lạc long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm UBKT T.Ư; Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Văn Vọng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Đình Đá, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; các cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng cùng 269 đại biểu đại diện cho trên 6.900 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Yên Lạc dự Đại hội.

 

 

 

Khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, huyện Yên Lạc đã phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, sự sáng tạo, đổi mới, và đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất và tập trung cao độ của Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Lạc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020 đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; Yên Lạc là huyện đầu tiên trong tỉnh và cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận là “huyện đạt chuẩn nông thôn mới”; nhiều chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trên cơ sở những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, đồng chí mong muốn: Với trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong huyện, mỗi đại biểu phải công tâm, sáng suốt, phát huy dân chủ, đoàn kết để bầu ra BCH Đảng bộ huyện Yên Lạc khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025 đủ về số lượng, đảm bảo về cơ cấu, có trình độ, khả năng, gánh vác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để xây dựng huyện Yên Lạc ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Yên Lạc. Đồng thời bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

 

 

 

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội khẳng định, đoạn 2015-2020, Đảng bộ huyện Yên Lạc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và đạt được những thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất đạt 10.653 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,2%/năm. Trong 5 năm, tốc độ thu, chi ngân sách đạt trên 14%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 58,3%; dịch vụ chiếm 27,7%; nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm 14,0%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm. Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng và phát triển đô thị, giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 5 năm, Yên Lạc đã thu hồi chuyển mục đích sử dụng hơn 988ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; hoàn thành chi trả trên 7ha đất nông nghiệp cho người dân; xử lý trên 636 trường hợp vi phạm đất đai; thanh toán xong 100% nợ đọng xây dựng cơ bản cấp huyện, cấp xã với số tiền 325 tỷ đồng; thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 176 dự án, với diện tích 310 ha. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả quan trọng và là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác quản lý nhà nước về văn hoá, giải quyết việc làm, giảm nghèo có bước phát triển mới. Đến nay, toàn huyện có 92,5% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, trên 90,6% thôn và tổ dân phố văn hoá, 95,3% đơn vị văn hoá. Hằng năm, huyện giải quyết việc làm mới cho khoảng 2.000 - 2.500 lượt người; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 76%; 17/17 trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Yên Lạc đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của Đảng; triển khai thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Trung ương Đảng. Đến nay, Yên Lạc đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị; giảm được 7 cơ quan cấp phòng, giảm 46 tổ chức Đảng so với đầu nhiệm kỳ; giảm số thôn, tổ dân phố từ 162 thôn xuống còn 154 thôn; giảm 235 chỉ tiêu biên chế so với năm 2015; giảm 938 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Yên Lạc xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương gắn với thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy; huy động nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị mới; nâng cao cao hiệu quả quản lý nhà nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ gắn với phát triển công nghiệp - xây dựng, dịch vụ. Mục tiêu cụ thể, huyện phấn đấu có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 9,0% đến 9,5%/năm; tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm từ 9,9% đến 13,1%; công nghiệp - xây dựng từ 61,2% đến 64,5%; dịch vụ từ 25,6% đến 25,7%. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 75 - 80 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 400 tỷ đồng và có từ 1 đến 2 xã trở thành thị trấn; 3 xã trở thành đô thị loại V.

 

 

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan biểu dương, đánh giá cao kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Lạc đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện tiếp tục quán triệt quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, mở rộng và phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của mỗi cấp uỷ, tổ chức Đảng. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, tổ chức, dân vận, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện quy định nêu gương. Cùng với đó, định hướng phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, khai thác tốt các lợi thế về nguồn lao động và gần các thị trường có nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi, nông nghiệp sạch. Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào trồng trọt, tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa có thương hiệu. Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Quan tâm chỉnh trang, phát triển các đô thị hiện có, thúc đẩy quá trình đô thị hóa theo quy hoạch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị mới. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; triển khai các công trình hạ tầng kỹ thuật, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi để thu hút, khuyến khích các nhà đầu tư yên tâm triển khai các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp. Quan tâm phát triển các làng nghề truyền thống, các khu du lịch có tiềm năng; đồng thời quan tâm, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chú trọng công tác phân luồng học sinh kết hợp đào tạo nghề nhằm phát triển nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các ngành nghề khác, coi xuất khẩu lao động là khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

 

 

 

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 38 đồng chí; bầu BTV Huyện ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng tiếp tục tái cử chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; 02 đồng chí Nguyễn Xuân Thông và Nguyễn Thị Huấn được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư; Đại hội bầu Ủy viên UBKT Huyện ủy gồm 07 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tú được tín nhiệm bầu Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII gồm 28 đồng chí (trong đó 27 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết).

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã tặng hoa chia tay 12 đồng chí thôi không tham gia BCH Đảng bộ huyện khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

 

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 là dấu ấn mở đầu quan trọng cho chặng đường mới của huyện nhà; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Yên Lạc tiếp tục đoàn kết, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy ý chí, biến khát vọng về một Yên Lạc phát triển nhanh và bền vững thành hiện thực. Để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đi vào thực tế, đồng chí Bí thư Huyện uỷ yêu cầu các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội, tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong nhân dân về kết quả Đại hội; đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, sát thực, có nhiều giải pháp hiệu quả, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng địa phương, đơn vị, tạo động lực và sự chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát huy cao độ nội lực, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực phấn đầu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, trước mắt hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Trần Biển - Anh Đào

 

Ngày đăng: 06/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*