ĐH Đảng bộ các cấp

Đảng bộ huyện Yên Lạc - Dấu ấn một nhiệm kỳ

Đã 74 năm kể từ ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên, Yên Lạc đã trải qua 21 kỳ Đại hội. Mỗi nhiệm kỳ Đại hội là một chặng đường, một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, phát triển đi lên của Đảng bộ. Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015 - 2020, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Yên Lạc càng thêm phấn khởi, tự hào, bởi Đảng bộ đã kế thừa thành công thành quả của nhiệm kỳ trước, vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tạo dấu ấn cho nhiệm kỳ, đưa huyện NTM phát triển bền vững, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đồng thời xây dựng được tầm nhìn chiến lược và một nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.

Trước khó khăn, thách thức, Đảng bộ huyện đã nhận định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương; chủ động nắm bắt thời cơ, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào tình hình thực tiễn; đồng thời xác định rõ các lĩnh vực quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước đột phá. Đây chính là dấu ấn hết sức quan trọng của nhiệm kỳ để Yên Lạc bứt phá vươn lên. Trên quan điểm sát thực tiễn, dân chủ, kiến tạo và hành động, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo; sáng tạo trong vận dụng, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và đã cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, bằng các Nghị quyết chuyên đề trên từng lĩnh vực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội với tầm nhìn chiến lược và mục tiêu hướng tới trở thành huyện Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp, xây dựng một không gian NTM phát triển bền vững gắn với phát triển đô thị, Yên Lạc đã sớm hoàn thiện việc điều chỉnh quy hoạch NTM 9 xã; tập trung đầu tư, chỉnh trang hạ tầng đô thị và đã ghi những dấu ấn mới khi đưa 5 xã: Nguyệt Đức, Đồng Văn, Tề Lỗ, Trung Nguyên và thị trấn Yên Lạc trở thành đô thị loại V. Huyện triển khai khởi công xây dựng 208 dự án mới, thu hút xã hội hóa từ các nhà đầu tư vào nhiều dự án phát triển đô thị như: Khu đô thị Dragon City; Khu đô thị sinh thái Đầm Khanh; khu đô thị Piceza; Khu đô thị Tề Lỗ - Trung Nguyên; Khu đô thị tại các xã Trung Nguyên, Bình Định và thị trấn Yên Lạc. Cùng với đó, huyện cũng đã đặt tên đường, tên phố cho thị trấn Yên Lạc; hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều dự án, công trình giao thông trọng điểm như: Đường nhánh QL2C - Trung Nguyên đi Mả Lọ, đường từ TL.305 (cầu kênh Lũng Hạ, xã Yên Phương) đi UBND xã Nguyệt Đức; đường vành đai 3 huyện Yên Lạc, tuyến từ vòng xuyến (Mả Lọ) đi TL.303 (đền Gia Loan). 100% các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa; các tuyến đường liên thôn, xóm ngõ được cứng hóa; Hệ thống lưới điện sinh hoạt, sản xuất, điện chiếu sáng từ trung tâm huyện đến các xã, thị trấn được đầu tư cải tạo và nâng cấp.

 

 

 

Bổ sung và hoàn thiện các quy hoạch NTM, Yên Lạc đã định hình, định vị rõ nét trên từng lĩnh vực; và với việc triển khai hàng loạt các dự án phát triển đô thị đã tạo điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện Yên Lạc. Từ đây, các trung tâm chuyên ngành đã và đang được hình thành, các nút thắt về giao thông đã từng bước được tháo gỡ, huyện sẽ có thêm nhiều điều kiện để thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước thời gian tới đây.

 

 

 

Trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, huyện Yên Lạc đã coi trọng công tác quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng và có các cơ chế chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư. Ngoài duy trì phát triển 08 làng nghề truyền thống được UBND tỉnh công nhận, huyện đã thực hiện quy hoạch 10 cụm công nghiệp, làng nghề với diện tích hơn 191 ha tại các xã: Đồng Văn, Tề Lỗ, Trung Nguyên, Yên Đồng, Liên Châu, Yên Phương, Tam Hồng, Văn Tiến và thị trấn Yên Lạc; Chỉ đạo định hướng mỗi xã dành quỹ đất từ 5 - 10ha để phát triển công nghiệp, sản xuất kinh doanh. Hoạt động của các cụm công nghiệp đã có bước phát triển, nhiều cơ sở: tái chế nhựa, tơ nhựa, sản xuất phôi thép, thép thành phẩm, đồ mộc, gỗ mỹ nghệ … đã có sự đầu tư mở rộng quy mô, dây truyền sản xuất với giá trị hàng trăm tỷ đồng, đã tạo việc làm cho hơn 6.500 lao động địa phương. Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp - TTCN - XD của huyện 5 năm qua đạt mức tăng bình quân 12,9%/năm, đã góp phần làm thay đổi cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tích cực - tăng dần tỷ trọng CN-TTCN và dịch vụ, tạo nhiều việc làm và đưa thu nhập bình quân đầu người lên 55 triệu đồng/năm, tăng hơn 12 triệu đồng/người/năm so với năm 2015.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Yên Lạc đánh dấu bước đột phá khi hoàn thành việc chi trả đất dịch vụ cho nhân dân với diện tích hơn 7,1 ha và là huyện luôn vượt dự toán được giao trong thu, chi ngân sách địa phương.

 

 

Quyết tâm đổi mới về CCHC để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, Yên Lạc đã có những đột phá mới trong Cải cách hành chính. 4 năm liên tục, Yên Lạc luôn là đơn vị dẫn đầu tỉnh về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, đi tiên phong trong xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng Trung tâm hành chính công và đẩy mạnh cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”. Các thủ tục hành chính đã được huyện rà soát theo hướng tinh giảm gọn nhẹ, giảm thời gian giải quyết; các dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh ở mức độ 3, mức độ 4. Kết quả khảo sát cho thấy, Yên Lạc đạt tỷ lệ khá cao người dân và doanh nghiệp hài lòng đối với các dịch vụ công đăng ký. Huyện cũng áp dụng khá hiệu quả Công nghệ thông tin theo hệ thống mạng LAN, Internet; đồng bộ phần mềm quản lý văn bản và điều hành, triển khai chứng thư số trong quản lý và gửi nhận văn bản, qua đó đã tạo tiền đề quan trọng để huyện hướng đến xây dựng một chính quyền điện tử, một nền hành chính không giấy.

Được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn NTM năm 2015, xong xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài; là quá trình thường xuyên và liên tục để hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, Yên Lạc đã tạo điểm nhấn khi tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện NTM, xã NTM sau đạt chuẩn. Nhiều tiêu chí đã được các xã nâng cao như: tiêu chí Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất Văn hóa, tiêu chí Thu nhập, Hộ nghèo, tiêu chí Môi trường.

Nâng cao tiêu chí môi trường nông thôn, Yên Lạc đã đầu tư 65 bãi xử lý rác thải, đưa 9 lò đốt rác thải sinh hoạt bằng khí tự nhiên vào hoạt động tại các xã, thị trấn; xây dựng, cải tạo hơn 72 km cống, rãnh thoát nước thải, qua đó đã khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư.

 

 

Với chủ trương “mỗi xã phát huy một thế mạnh”, Yên Lạc đã cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất kém hiệu quả sang xây dựng các mô hình trang trại, gia trại sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị cho hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình giống cây trồng có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất tại vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: trồng bí đỏ ở xã Tề Lỗ, Tam Hồng; trồng chuối tiêu hồng, bưởi năm roi ở Liên Châu, Hồng Châu, Nguyệt Đức; lúa lai cao sản, đậu tương ĐT 26, cà chua lai ghép, dưa hấu ở các xã: Hồng Châu, Đại Tự; trồng cây ăn quả ở xã Trung Kiên, Liên Châu … cho thu nhập từ 300- 500 triệu đồng/ha. Các mô hình trang trại và phát triển kinh tế hộ ngày càng được mở rộng. Huyện đã có 5 ha mô hình nuôi cá áp dụng công nghệ “sông trong ao” đem lại hiệu quả kinh tế cao và đang hình thành các HTXNN kiểu mới chuyên sản xuất, kinh doanh nông sản sạch, có liên kết từ khâu sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, giá trị thu được trên 1 ha canh tác của huyện đã đạt 150,5 triệu đồng, tăng 5,4 triệu đồng so với năm 2015.

 

 

Công tác dồn thửa, đổi ruộng cũng tạo dấu ấn, khi có 215 ha diện tích đất nông nghiệp của hai xã Hồng Phương và Đại Tự được dồn - đổi, tạo thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất trên đồng ruộng.

Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng NTM đã góp phần làm khởi sắc diện mạo nông thôn, nâng cao một bước đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân và thực sự tạo được niềm phấn khởi, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân vào Đảng.

Công tác XD Đảng có nhiều đột phá, sáng tạo được tỉnh đánh giá cao. Yên Lạc đã đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính phục vụ nhân dân tốt hơn. Với quyết tâm chính trị, Yên Lạc đã sắp xếp tổ chức bộ máy cấp huyện và xã theo hướng tinh gọn. Đã giảm được 7 đầu mối cơ quan, đơn vị cấp huyện; giảm số thôn, tổ dân phố từ 162 thôn xuống còn 154 thôn; giảm 235 chỉ tiêu biên chế so với năm 2015; giảm 938 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, đạt 101% chỉ tiêu kế hoạch. Huyện cũng thực hiện có hiệu quả việc nhất thể hóa một số chức danh như: Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ huyện; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ huyện; thực hiện mô hình chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã. Huyện tổ chức thành công thi tuyển lãnh đạo đối với 02 chức danh Phó Trưởng phòng Tư pháp và Phó Chánh Thanh tra huyện; thực hiện chuyển đổi một số vị trí công tác của cán bộ công chức.

 

 

Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật Đảng của cấp ủy, UBKT các cấp, công tác kiểm tra giám sát của cơ quan dân cử được tăng cường. Đặc biệt, Yên Lạc đã tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong thực hiện NQ TW4 khóa XI, XII gắn với “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” và thực hiện các quy định nêu gương của Đảng. Huyện đã xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cơ sở đi vào nền nếp; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ tập thể cấp ủy, cơ quan đơn vị được xác định; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị được duy trì. Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân được tăng cường. Qua khảo sát cho thấy, lòng tin của cán bộ, nhân dân vào Đảng, Chính quyền và hệ thống chính trị tăng rõ rệt.

Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Lạc đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với các phong trào thi đua lập thành tích trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, huyện cũng đang tập trung đẩy mạnh tiến độ thi công nhiều công trình chào mừng Đại hội.

 

 

Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Đại hội thể hiện sức mạnh, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và là niềm tin của nhân dân trên địa bàn huyện. Những thành quả khá toàn diện mà Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Lạc đạt được trong nhiệm kỳ qua không chỉ thể hiện đầy đủ tầm nhìn, tư duy và năng lực lãnh đạo của cả hệ thống chính trị, ghi những dấu ấn mới, mà còn củng cố thêm niềm tin, sự đoàn kết, chung sức chung lòng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính quyền, và là tiền đề vững chắc để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện nhà vững tin bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng đang chờ đón.

 

Trần Biển

 

 

Ngày đăng: 03/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*