Thời sự tổng hợp

Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2020

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, sáng ngày 13/01/2020, tại trụ sở tiếp dân huyện Yên Lạc, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Huyện ủy đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2020. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban, ngành, ban tiếp công dân của huyện.

 

Tại buổi tiếp công dân định kỳ, lãnh đạo huyện Yên Lạc đã tiếp 08 lượt công dân phản ánh, đề nghị giải quyết các vụ việc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, vấn đề xây dựng trái phép một số công trình, cấp lại sổ đỏ, giấy chứng nhận QSD đất, trạm biến thế được đặt ở nơi không hợp lý…
Sau khi nghe công dân trình bày từng nội dung vụ việc, đồng thời nói lên những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Huyện ủy đã trực tiếp trả lời và đề nghị các cơ quan chuyên môn, lãnh đạo địa phương báo cáo tiến độ giải quyết, những khó khăn, vướng mắc đối với từng vụ việc để công dân biết và chia sẻ. Căn cứ vào nội dung từng vụ việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy giao nhiệm vụ cho các ban, ngành, các xã tham mưu, đề xuất phương án, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết theo thẩm quyền và pháp luật quy định.

Anh Đào

 

Ngày đăng: 13/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*