Thời sự tổng hợp

Huyện Yên Lạc thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và giám sát việc giải quyết trả lời ý kiến cử tri, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân

Huyện Yên Lạc thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và giám sát việc giải quyết trả lời ý kiến cử tri, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân

 

6 tháng đầu năm 2019, hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, các Ban, các Tổ và các đại biểu HĐND huyện Yên Lạc tiếp tục được duy trì, đổi mới, tuân thủ đúng luật và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và chương trình công tác đề ra, đảm bảo công khai, dân chủ.     

          Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND huyện được thực hiện đúng hướng, trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả cao. Tính đến đầu tháng 8/2019, HĐND huyện Yên Lạc đã tổ chức thành công 2 kỳ họp bất thường và 1 kỳ họp giữa năm 2019. Trong đó, đã phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 3 dự án: Dự án thảm nhựa mặt đường Yên Lạc – Vĩnh Yên đoạn từ QL2C (Mả Lọ) đến QL2 (đường tránh thành phố Vĩnh Yên); dự án thảm nhựa mặt đường Tỉnh lộ 305 đoạn km0+00 đến km3+750 địa phận huyện Yên Lạc và dự án đường đô thị Tam Hồng, đoạn nối đường Tỉnh lộ 305 (thôn Lâm Xuyên) đến đường tỉnh 304 (thôn Bình Lâm); bãi bỏ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về chấp thuận chủ trường đầu tư dự án xây dựng, nạo vét, kè hồ làm làm đường đi bộ xung quanh đầm ao Đậu, Thị trấn Yên Lạc… Tại kỳ họp thứ 14 HĐND huyện Yên Lạc đã thông qua 9 nghị quyết liên quan đến việc phân bổ vốn hỗ trợ thanh toán nợ đọng XDCB đối với các dự án cấp xã trên địa bàn huyện thời điểm 31/12/2014 trở về trước; thông qua đề án công nhận đô thị loại V thị trấn Yên Lạc, đô thị loại V xã Nguyệt Đức; việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020...

 

 

Công tác tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp được HĐND huyện thực hiện tốt, thu hút đông đảo cử tri tham gia. Hoạt động tiếp công dân và giám sát việc giải quyết trả lời ý kiến cử tri, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc. 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ, đột xuất tại Ban tiếp công dân của huyện được 127 lượt người (6 lượt đoàn đông người) liên quan đến các lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB, khai thác tài nguyên, khoáng sản, chế độ chính sách, công tác cán bộ, tình trạng ô nhiễm môi trường…  Kết quả tiếp công dân được thông báo kịp thời đến các cơ quan đơn vị liên quan xem xét, giải quyết, trả lời công dân theo quy định. Thường trực HĐND huyện chủ động cập nhật, nghiên cứu triển khai có hiệu quả các văn bản của tỉnh, các sở ngành của tỉnh, các văn bản của huyện liên quan đến hoạt động của HĐND huyện.  

          Công tác giám sát của HĐND huyện, chương trình giám sát, khảo sát của các ban HĐND huyện được thực hiện đảm bảo đúng luật, không chồng chéo. Tính đến đầu tháng 8/2019, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện đã tiến hành 5 cuộc giám sát, khảo sát  liên quan đến công tác bảo vệ môi trường và việc tổ chức thực hiện các khoản kinh phí bảo vệ môi trường năm 2017, 2018 trên địa bàn huyện Yên Lạc; việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 và kỳ họp thứ 11 HĐND huyện; việc thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện; việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công trên địa bàn huyện; việc thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của UBND các xã, thị trấn, việc xây dựng ban hành các hương ước của thôn, làng trên địa bàn huyện được triển khai đảm bảo thời gian và chất lượng. Qua giám sát chuyên đề của HĐND, thường trực HĐND huyện và giám sát, khảo sát của các Ban HĐND đã làm rõ vai trò, trách nhiệm, kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các nội dung được giám sát, từ đó đề xuất, kiến nghị biện pháp giải quyết trong thời gian tới./.

 

Thu Hằng 

 

 

Ngày đăng: 13/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*