Giới thiệu các tổ chức

Chi cục thi hành án dân sự

Giới thiệu

 

Số ĐT cơ quan: 0211.3.836.186

 

 I. Lãnh đạo Chi cục

 

1. Chi cục trưởng

 

  

 ÔNG: LÊ XUÂN QUẢNG

Chức danh: Chi cục trưởng 

Số điện thoại: 0915.798.918

Email:

Lĩnh vực phụ trách : Phụ trách chung

 

2. Phó Chi cục 

 

 

Bà: NGUYỄN THỊ MINH THƯ

 

Chức danh: Phó Chi cục trưởng 

 

Số điện thoại: 0949.036.736  

Email:

                                          


 II. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục thi hành án dân sự huyện

 

       Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Yên Lạc trực tiếp thi hành các Bản án, Quyết định theo quy định tại đều 35 Luật Thi Hành án dân sự.

       Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

       Thực hiện quản lý công chức, cơ sở vật chất, kinh phí và phương tinej hoạt động được giao theo hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh.

      Thực hiện chế độ thống kế, báo cáo công tác tổ chức, hoạt động thi hành án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh.

     Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án.

       Giúp UBND cùng cấp thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 174 của Luật thi hành án dân sự.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 24/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục