Tin kinh tế

Yên Lạc: huy động các nguồn vốn thanh toán nợ xây dựng cơ bản

Thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư các dự án theo quy định của UBND tỉnh về đầu tư công, ngay từ đầu năm 2019, UBND huyện Yên Lạc đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án được bố trí nguồn vốn năm 2019, đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư các dự án theo quy định của UBND tỉnh về đầu tư công, ngay từ đầu năm 2019, UBND huyện Yên Lạc đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án được bố trí nguồn vốn năm 2019, đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Trong đầu tư, huyện nâng cao một bước công tác lựa chọn nhà thầu, tăng cường tổ chức đấu thầu qua mạng để đảm bảo tính công khai, minh bạch, đảm bảo lựa chọn được những nhà thầu có đủ năng lực thực hiện các dự án. Quá trình thực hiện đầu tư và quản lý chất lượng công trình, huyện luôn chú trọng các khâu, các bước trong thi công, kiểm tra giám sát kỹ thuật, nghiệm thu, quyết toán. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay huyện đã có 34 công trình được tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu đảm bảo công khai minh bạch; nhiều công trình chuyển tiếp và một số dự án khởi công mới năm 2019 đã được đẩy nhanh tiến độ như: Đường TL 305 Cầu kênh Lũng Hạ xã Yên Phương đi UBND xã Nguyệt Đức; Đường vanh đai 3 huyện Yên Lạc; Tuyến vòng xuyến Mả Lọ đi TL 303 đền Gia Loan, giai đoạn 1; Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Hồng Châu; Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè một số tuyến đường trung tâm huyện và một số công trình do cấp xã làm chủ đầu tư. Toàn huyện đã giải ngân 749 triệu đồng ngân sách của tỉnh cho các dự án do huyện, xã làm chủ đầu tư; phân bổ vốn đúng nguyên tắc và tiêu chí giải ngân đạt 65% nguồn vốn do tỉnh giao. Qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán, toàn huyện đã có 18 công trình, hạng mục công trình được quyết toán hoàn thành.

 

Nhà VH Vĩnh Đông

Cùng với thi công các dự án được bố trí nguồn vốn năm 2019, huyện cũng tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư để thanh toán nợ xây dựng cơ bản. UBND huyện đã chỉ đạo các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, các xã, thị trấn phân bổ vốn trả nợ xây dựng cơ bản theo đúng quy định, không thi công khối lượng vượt quá nguồn vốn được bố trí. Đến hết năm 2018, tổng số nợ xây dựng cơ bản toàn huyện còn 120 tỷ 555 triệu đồng, nhưng đến nay, số nợ đọng giảm xuống còn 90 tỷ đồng. Trong đó, nợ của các dự án do huyện quản lý là 0 đồng, nợ của các dự án do xã, thị trấn quản lý là 90 tỷ đồng.

 

 

Để thực hiện nghiêm việc đầu tư các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, trong 6 tháng cuối năm 2019, cùng với các giải pháp trong quản lý, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, huyện Yên Lạc tăng cường các giải pháp về nguồn vốn đầu tư và tập trung thanh toán nợ trong xây dựng cơ bản. Theo đó, huyện chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, không cho nhà thầu thi công khối lượng vượt quá phần vốn kế hoạch được bố trí, không khởi công các công trình mới (trừ công trình thực sự cần thiết, cấp bách được cấp có thẩm quyền phê duyệt). Đối với các công trình chuyển tiếp, huyện yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tiếp tục rà soát để giãn hoãn tiến độ đầu tư đối với các dự án chưa thực sự cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo sử dụng hiệu quả của vốn đầu tư và không gây phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, huyện cũng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, công tác giám sát cộng đồng đến nhân dân.

                                                                          Trần Biển

 

Ngày đăng: 09/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*