Giới thiệu các tổ chức

NGÂN HÀNG NN&PTNT - Chi nhánh Yên Lạc

Giới thiệu

 

         Số điện thoại: 0211.3836.484;  

                                    FAX: 0211.3836.484

 

I. Lãnh đạo Ngân hàng

1. Giám đốc

 

Ông: HÀ VĂN HỌC

Chức vụ: Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh H. Yên Lạc

Số điện thoại:

 

2. Các Phó Giám đốc

   

Bà: NGUYỄN THỊ TÂM

Ông: NGUYỄN DUY TÌNH

Chức vụ: Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh H. Yên Lạc

Chức vụ: Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh H. Yên Lạc

Số điện thoại: 0916.162.668 Số điện thoại: 0912.533.252

 

 

II. Chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Chi nhánh 

Thành lập ngày 01/01/1996, hoạt động theo Luật các Tổ chức Tín dụng Việt Nam , đến nay Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh Yên Lạc là Ngân hàng thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong phát triển kinh tế, đặc biệt là đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Các lĩnh vực kinh doanh bao gồm:

- Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn hộ cá nhân, gia đình, Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong địa bàn huyện

- Huy động tiết kiệm

- Chi trả kiều hối

- Dịch vụ thẻ

- Mua bán ngoại tệ

- Mở tài khoản và tiền gửi, tiền vay

- Giấy tờ có giá

- Chuyển tiền đi, đến trong nước và quốc tế

....

Agribank Yên Lạc là ngân hàng lớn cả về vốn, tài sản, đội ngũ cán bộ nhân viên, mạng lưới hoạt động và số lượng khách hàng. Tính đế ngày 31/10/2015, vị thế của Agribank vẫn được khẳng định trên nhiều phương diện:

+ Tổng tài sản: 576 tỷ đồng

+ Tổng nguồn vốn: 964 tỷ đồng

+ Tổng dư nợ: 552 tỷ đồng

+ Mạng lưới hoạt động: gồm hội sở và 3 phòng giao dịch được phân bổ đồng đều trên địa bàn huyện Yên Lạc

+ Nhân sự: gồm có 45 cán bộ, nhân viên

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 10/10/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục