Giới thiệu các tổ chức

AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN YÊN LẠC VĨNH PHÚC II

Giới thiệu

 

         

Số điện thoại: 0211.3836.484;  0211.3836.715

        Mail: agribankyenlacvinhphuc@gmail.com                                    

 

 I. Lãnh đạo Ngân hàng

1. Giám đốc

 

 

BÀ: NGUYỄN THỊ TÂM

Chức vụ: Giám đốc Agribank Chi nhánh huyện Yên Lạc

Số điện thoại: 
Email: 
lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo toàn diện hoạt động kinh doanh Ngân hàng của Agribank chi nhánh huyện Yên Lạc

 

2. Các Phó Giám đốc

   

 

Ông: 

Chức vụ: Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT - CN H. Yên Lạc

Chức vụ: Phó Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT - CN H. Yên Lạc

Số điện thoại Số điện thoại
Email: Email:
Lĩnh vực phụ trách: Công tác tín dụng

Lĩnh vực phụ trách: Công tác tài chính, kế toán ngân quỹ,

dịch vụ và Marketing

 

II. Chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Chi nhánh 

- Nhận tiền gửi và huy động các loại tiền gửi tiết kiệm với các kỳ hạn đa dạng, lãi suất hấp dẫn

- Cho vay ngắn hạn, trung, dài hạn, tiêu dùng đời sống, ủy thác đầu tư, cho vay cầm cố giấy tờ có giá, cho vay phát hành thẻ tín dụng

- Bảo lãnh: Thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dựt hầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng

- Dịch vụ thanh toán trong nước: dịch vụ chuyển tiền trong nước, thu hộ - chi hộ, dịch vụ thu ngân sách nhà nước, dịch vụ thanh toán hóa đơn, dịch vụ nhờ thu tự động

- Dịch vụ ngoại hối: chuyển tiền, mua bán ngoại tệ, chi trả kiều hối

- Dịch vụ thẻ: phát hành thẻ ghi nợ nội địa,....

- Bảo hiểm: bảo hiểm an toàn tín dụng....

Các dịch khác: Cung cấp thông tin tài khoản,....

 Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh huyện Yên Lạc

 

                    

Ngày đăng: 12/08/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục