Giới thiệu các tổ chức

THANH TRA

Giới thiệu

 

Số điện thoại: 0211 3 702 988

Email: Thanhtrahuyenyenlac@gmail.com  

 

 


I. Lãnh đạo Thanh tra huyện:

 

1. Chánh Thanh tra:

 

Ông: NGUYỄN THANH HOÀI

Chức danh: HUV, Chánh Thanh tra huyện
Số điện thoại:  0211 3 836 456
Email:

 

 2. Phó Chánh Thanh tra:

 

   

Ông: LÊ QUANG THÀ

Chức danh: Phó Chánh Thanh tra huyện
Số điện thoại:  
Email:

II. Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra huyện

đang cập nhật

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 05/04/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục