Giới thiệu các tổ chức

XÍ NGHIỆP THỦY LỢI

Giới thiệu

 

Số điện thoại: 0211.3836.746

                     0211.3836.414

 

I. Lãnh đạo Xí nghiệp Thủy lợi:

 

1. Giám đốc:

 

Ông: NGUYỄN ANH ĐỨC

Chức danh: Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi 

Số điện thoại: 0912.209.396

Email: xnthuyloiyenlac@gmail.com  

 

2. Các Phó Giám đốc

 

   

Ông: PHẠM VĂN KHẢ

Ông: ĐỖ VIỆT HÙNG

Chức danh: Phó Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi

Chức danh: Phó Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi

Số điện thoại: 0988.101.563 Số điện thoại: 0983.121.672
Email: xnthuyloiyenlac@gmail.com  

Email: Doviethung.TL.yenlac@gmail.com

 

II. Chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Xí nghiệp Thủy lợi:

            đang cập nhật

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 20/05/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục