Giới thiệu các tổ chức

TRƯỜNG THPT PHẠM CÔNG BÌNH

Website: thptphamcongbinh.vinhphuc.edu.vn

Địa chỉ: Phố Lồ- xã Nguyệt Đức – huyện Yên Lạc – tỉnh Vĩnh Phúc 

Điện thoại: 02113837450

Email: c3phamcongbinh@vinhphuc.edu.vn

 

 

I. Lãnh đạo trường THPT Phạm Công Bình

 

1. Hiệu trưởng

 

Ông: TRẦN KIM QUÂN

Chức danh: Hiệu trưởng 

Số điện thoại: 0989205235
Email: kimquan71@gmail.com

 

2. Các Phó Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Ông: NGUYỄN VĂN NĂM

 

Chức danh: Phó Hiệu trưởng

 

Số điện thoại: 0337770927  
Email:   

 

II. Hoạt động của Trường

 

TRƯỜNG THPT PHẠM CÔNG BÌNH

 

Ngày đăng: 05/08/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục