Giới thiệu các tổ chức

TRƯỜNG THPT PHẠM CÔNG BÌNH

Giới thiệu

 

        Điện thoại nhà trường: 0211.3837.581  ;  

                                                0211.3837.450

 

I. Lãnh đạo trường THPT Phạm Công Bình

 

1. Hiệu trưởng

 

Ông: NGUYỄN VĂN MINH

Chức danh: Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Công Bình

Số điện thoại: 0982.746.202
Email: minh54pcb@gmail.com

 

2. Các Phó Hiệu trưởng

   

Ông: NGUYỄN HỒNG CHI

Ông: NGÔ VĂN VINH

Chức danh: Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Công Bình

Chức danh: Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Công Bình

Số điện thoại: 0973.203.262 Số điện thoại: 0982.424.376
Email: chilypcb@gmail.com Email: vinhpcb@gmail.com

 

II. Hoạt động của Trường

        đang cập nhật

Ngày đăng: 15/05/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục