Giới thiệu các tổ chức

TRƯỜNG THPT PHẠM CÔNG BÌNH

Giới thiệu

 

        Điện thoại nhà trường: 0211.3837.581  ;  

                                                0211.3837.450

 

I. Lãnh đạo trường THPT Phạm Công Bình

 

1. Hiệu trưởng

 

Ông: TRẦN KIM QUÂN

Chức danh: Hiệu trưởng 

Số điện thoại: 0989205235
Email: kimquan71@gmail.com

 

2. Các Phó Hiệu trưởng

   

Ông: TRẦN MẠNH CƯỜNG 

Ông: NGUYỄN HỒNG CHI

Chức danh: Phó Hiệu trưởng

Chức danh: Phó Hiệu trưởng 

Số điện thoại: 01633308271 Số điện thoại: 0973203262
Email: cuongtmyl@gmail.com Email: chilypcb@gmail.com

 

II. Hoạt động của Trường

        đang cập nhật

Ngày đăng: 06/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục