Giới thiệu các tổ chức

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2

Giới thiệu

     

           Địa chỉ: xã Liên Châu, H. Yên Lạc, T. Vĩnh Phúc   

           Điện thoại Cơ quan: 0211.3836.061

                                              

I. Lãnh đạo Trường THPT Yên Lạc 2

1. Hiệu trưởng

 
Ông: NGUYỄN VĂN DƯ
Chức danh: Hiệu trưởng trường THPT Yên Lạc 2
Số điện thoại: 0982.851.945
Email: nvduyl2@gmail.com

 

2. Các Phó Hiệu trưởng

   
Bà: CAO THỊ HIỀN
Ông: NGUYỄN VĂN NĂM
Ông: NGUYỄN NGỌC LONG
Chức vụ: Phó HT trường THPT Yên Lạc 2
Chức vụ: Phó HT trường THPT Yên Lạc 2
Chức vụ: Phó HT trường THPT Yên Lạc 2
Số điện thoại: 01299.194.262 Số điện thoại: 0912.432.797 Số điện thoại: 0915.366.420
Email: caohienyl2@gmail.com

Email: namvlyl2@gmail.com 

Email: nguyenngoclong1975@gmail.com

 

II. Hoạt động của trường THPT Yên Lạc 2

       đang cập nhật

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 15/05/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục