Giới thiệu các tổ chức

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2

Giới thiệu

     

           Địa chỉ: xã Liên Châu, H. Yên Lạc, T. Vĩnh Phúc   

           Điện thoại Cơ quan: 0211.3836.061

                                              

I. Lãnh đạo Trường THPT Yên Lạc 2

1. Hiệu trưởng

 
Ông: NGUYỄN ANH TUẤN

Chức danh: Hiệu trưởng trường THPT Yên Lạc 2

Số điện thoại: 0917.710.066
Email: 

 

2. Các Phó Hiệu trưởng

 

Ông: NGUYỄN HỒNG CHI

Ông: NGUYỄN TRẦN QUANG

Chức danh: Phó Hiệu trưởng trường THPT Yên Lạc 2

Chức danh: Phó Hiệu trưởng trường THPT Yên Lạc 2

Số điện thoại: 0973.203.262

Số điện thoại: 

Email: 

Email: 

Lĩnh vực phụ trách:

Lĩnh vực phụ trách:

 

II. Hoạt động của trường THPT Yên Lạc 2

  đang cập nhật ....

       

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 15/08/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục