Giới thiệu các tổ chức

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC

Giới thiệu

 

         Điện thoại Cơ quan: 0211.3836.062 ;

                                              0211.3760.363.

 

I. Lãnh đạo Trường THPT Yên Lạc

1. Hiệu trưởng

 
Ông: PHAN VĂN QUÁNH
Chức danh: Hiệu trưởng trường THPT Yên Lạc
Số điện thoại: 0983.852.848
Email: phanvanquanhylvp@gmail.com
 

2. Các Phó Hiệu trưởng

   
Ông: NGUYỄN ANH TUẤN
Ông: NGUYỄN VĂN NAM
Ông: PHẠM MINH THẮNG
Chức vụ: Phó HT trường THPT Yên Lạc
Chức vụ: Phó HT trường THPT Yên Lạc
Chức vụ: Phó HT trường THPT Yên Lạc
Số điện thoại: 0917.710.066 Số điện thoại: 0967.056.374 Số điện thoại: 0912.312.804
Email: nguyenanhtuanvp@gmail.com

Email: namyenlac@gmail.com

Email: phamthangyl177@gmail.com

 

II. Hoạt động của trường THPT Yên Lạc

       đang cập nhật

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 15/05/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục