Giới thiệu các tổ chức

CÔNG AN HUYỆN

Giới thiệu

 

              Số điện thoại: 0211.3836.135

                                      0211.3812.850 ; 0211.3857.395

 

I. Lãnh đạo Công an huyện

 

1. Trưởng Công an huyện
 

Ông: ĐỖ ĐỨC CƯỜNG

Chức danh: TVHU, Trưởng Công an huyện
Số điện thoại: 0211.836.

 

2. Các Phó trưởng Công an huyện
     
Ông: PHẠM HỒNG NGOÃN
Ông: LÊ VĂN HẬU
Ông: HOÀNG ANH TUẤN
Chức danh: Phó trưởng Công an huyện
Chức danh: Phó trưởng Công an huyện
Chức danh: Phó trưởng Công an huyện
Số điện thoại: 0979.627.679 Số điện thoại: 0989.060.699 Số điện thoại: 0977.955.955

 

 2. Chức năng, nhiệm vụ của Công an huyện

            Được thành lập từ năm 1996 với biên chế lực lượng chỉ vài chục cán bộ chiến sỹ. Đến nay đơn vị đã có hàng trăm cán bộ chiến sỹ và được biên chế vào 9 đội nghiệp vụ để đảm bảo giũ gìn an ninh trật trên địa bàn trong tình hình mới. Cùng với tăng về số lượng cán bộ chiến sỹ công an, cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật của đơn vị cũng được trú trọng, đảm bảo cho cán bộ chiến sỹ yên tâm công tác. Để đáp ứng yêu cầu giữ gìn an ninh trật tự trong tình hình mới, đặc biệt là đối phó với những diễn biến phức tạp của tội phạm, cấp ủy lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm đến việc trau dồi, nâng cao phẩm chất chính trị, bản lĩnh chiến đấu của cán bộ chiến sỹ, thực hiện khẩu hiệu "Công an Vĩnh Phúc tất cả vì sự bình yên của nhân dân"  

 

 

             

Ngày đăng: 14/05/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục