Hệ thống chính trị

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

Giới thiệu

Số điện thoại: 0211.3760.739

                          0211.3850.709

 

I. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện

 1. Chủ tịch LĐLĐ

 

Bà: VŨ THỊ KIM HỒNG

Chức danh: HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện

Số điện thoại: 0974.855.469
Email: Ldldyenlac888@gmail.com

 

2. Phó Chủ tịch LĐLĐ

 

   

Ông: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Chức danh: Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện

Số điện thoại: 0913167668
Email: Ldldyenlac888@gmail.com

 

 

II. Cán bộ, chuyên viên LĐLĐ

 

Số tt

Họ và tên

Địa chỉ Email

01

Nguyễn Thiên Hiền

ldldyenlac888@gmail.com

02

Đào Hồng Chiến.

ldldyenlac888@gmail.com

 

III. Chức năng, nhiệm vụ hoạt động của LĐLĐ huyện

      

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh chúc mừng ĐH Công đoàn huyện,

nhiệm kỳ 2018 - 2023

Lãnh đạo Huyện ủy Yên Lạc tặng Lẵng hoa chúc mừng Đại hội

 

CHỨC NĂNG

1. Công đoàn đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia với Nhà nước phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

2. Công đoàn đại diện người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, quản lý kinh tế xã hội, quản lý Nhà nước trong phạm vi chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật.

3. Công đoàn có trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN

 

 NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, tổ chức phong trào thi đua yêu nước.

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước cấp huyện, Công đoàn ngành địa phương tương đương để kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trong việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, tổ chức, lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đại diện, bảo về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn cơ sở khi người lao động ở đó yêu cầu. Đại diện cho Công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào các vụ án về lao động khi được Công đoàn cơ sở hoặc người lao động ủy quyền.

4. Triển khai thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết và chủ trương công tác của Công đoàn tỉnh; Chỉ thị, nghị quyết của Huyện ủy và nghị quyết của đại hội Công đoàn cấp huyện; tham gia với cấp ủy Đảng, cơ quan Nhà nước về chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động.

5. Vận động đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động xã hội, hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

6. Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn; công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Công đoàn tỉnh; xây dựng Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh. 

7. Quản lý tài chính, tài sản của Công đoàn theo quy định của pháp luật và tổ chức Công đoàn.

Một số hoạt động:

 

 

LĐLĐ huyện trao tiền hỗ trợ xây nhà cho công đoàn khó khăn tại xã Đồng Văn

 

LĐLĐ huyện trao khẩu trang, nước uống hỗ trợ lực lượng trực chốt tại xã Trung Kiên

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 26/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục