Giới thiệu các tổ chức

BƯU ĐIỆN HUYỆN YÊN LẠC

Giới thiệu

 

          Số điện thoại:

 

I. Lãnh đạo Bưu điện huyện


1. Giám đốc

 

Bà: NGUYỄN THỊ THỊNH 

Chức danh: Giám đốc Bưu điện huyện

Số điện thoại:
Email:

 

2. Chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Bưu điện huyện

 

            Bưu điện huyện Yên Lạc được thành lập theo quyết định số 344/QĐ-TCCB ngày 23/01/2014 của Tổng Giám đốc Tổng công Ty Bưu chính Việt Nam nay là Tổng Công Ty Bưu điện Việt Nam. Bưu điện huyện Yên Lạc là đơn vị kinh tế trực thuộc Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện nay đơn vị có 01 Bưu cục cấp 2, 02 Bưu cục cấp 3 và 14 điểm Bưu điện văn hóa xã, Có 01 chi bộ gồm 05 đảng viên, 01 tổ chức công đoàn gồm 12 đoàn viên, 01 chi đoàn thanh niên gồm 06 đoàn viên. Bưu điện huyện Yên Lạc có 12 CBCNV, trong đó trình độ Đại học là 05 đ/c= 0,41%; Cao đẳng là 01 đ/c=0,08%; Trung cấp là 02 đ/c=0,16%; sơ cấp là 04đ/c=0,33%;

            Chức năng nhiệm vụ: kinh doanh các dịch vụ BCVT, tài chính Bưu chính và phục vụ Bưu chính công ích, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương;

            Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc và sự quan tâm giúp đỡ của huyện ủy, HĐND, UBND huyện Yên Lạc, Bưu điện huyện Yên Lạc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được các cấp khen thưởng như: bằng khen của Tỉnh ủy,UBND tỉnh, cờ thi đua của Tập đoàn BCVT Việt Nam, Bộ Bưu chính Viễn thông Việt Nam đặc biệt Bưu điện huyện Yên Lạc rất vinh dự được Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Các tổ chức đoàn thể đoàn thể đơn vị vững mạnh toàn diện; Chi bộ Đảng hàng năm luôn đạt TSVM

 

      

Ngày đăng: 12/05/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục