Giới thiệu các tổ chức

BƯU ĐIỆN HUYỆN YÊN LẠC

Giới thiệu

 

Số điện thoại: 0211.3 836 088

          Email: Yenlac.bdvp@vnpost.vn

 

I. Lãnh đạo Bưu điện huyện


1. Giám đốc

 

Bà: NGUYỄN THỊ THỊNH 

Chức danh: Giám đốc Bưu điện huyện

Số điện thoại: 0912.702.505
Email: Yenlac.bdvp@vnpost.vn

 

2. Chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Bưu điện huyện

      Kinh doanh các dịch vụ Bưu chính chuyển phát, Tài chính Bưu chính, phân phối truyền thông. Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ Bưu chính, công ích theo chiến lược, quy hoạch,kế hoạch do cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền phê duyệt; Kinh doanh các dịch vụ Bưu chính dành riêng theo quy định của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền

 

Bưu điện huyện Yên Lạc


Ngày đăng: 20/07/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục