Đơn vị hành chính

XÃ VĂN TIẾN

Số điện thoại: 02113837058

 

 

 

I. Lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND xã:

 

Ông: TRẦN TRỌNG BIÊN

Chức danh: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại:

Email: trongbien84@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung Đảng ủy, HĐND xã

 


Ông: TRẦN XUÂN DƯỠNG

Ông: ĐỖ MINH TIẾN

Chức danh: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Chức danh: Phó Bí thư TT Đảng ủy

Số điện thoại:  0965 575 868

Số điện thoại: 0987578677

Email: longtd@vinhphuc.gov.vn

Email: vanhungnn@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung UBND xã

Lĩnh vực phụ trách: Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo

 

Ông: DƯƠNG ĐỨC HIỆP

Ông: TRẦN VĂN THẮNG

Bà: ĐẶNG THỊ KIM OANH

Chức danh: Phó Chủ tịch HĐND

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0366298038

Số điện thoại: 0358781918

Số điện thoại: 0986043478

Email: duchiepcaxvt@gmail.com

Email: 

Email: ………………… ………

Lĩnh vực phụ trách: HĐND xã

Lĩnh vực phụ trách:

Lĩnh vực phụ trách:

 

II. Giới thiệu đôi nét về xã Văn Tiến

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Văn Tiến

 

1. Đặc điểm tình hình vị trí địa lý,diện tích tự nhiên:

Xã Văn Tiến nằm ở phía Đông Nam huyện Yên Lạc,

- Phía Đông giáp xã Phú Xuân - Bình Xuyên.

- Phía Nam giáp xã Vạn Yên - Mê Linh - Hà Nội

- Phía Tây giáp xã Nguyệt Đức - Yên Lạc

- Phía Bắc giáp xã Thanh Lãng - Bình Xuyên

Có diện tích tự nhiên là 474,4ha, trong đó diện tích đất canh tác 288,65ha, địa bàn dân cư gồm 4 thôn với 1.658 hộ với 7081 khẩu, trong đó có 3.329 khẩu trong độ tuổi lao động. Tổ chức Đảng gồm 8 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ với 264 đảng viên. Trong những năm vừa qua, tình hình KT- XH của xã có sự phát triển tích cực, an ninh chính trị được giữ vững và ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nâng lên. Tỷ lệ hộ khá giàu tăng, hộ nghèo giảm còn 1,11%, trên 92% số hộ trong xã đạt gia đình văn hóa, 4/4 thôn đạt thôn văn hóa cấp huyện trở lên.

2. Thuận lợi, khó khăn:

* Thuận lợi: Địa bàn dân cư  phân bổ gọn, được chia 04 thôn dân cư, cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tập thể Ban chấp hành Đảng bộ đoàn kết, cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên trau dồi, học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, thường xuyên nêu cao tinh thần tự phê và phê bình, thực hiện tốt quy chế dân chủ, chấp hành, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

* Khó khăn: Tốc độ phát triển kinh tế còn chậm, chưa có biện pháp, giải pháp thể hiện bước đột phá. Cở sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao của xã, của thôn chưa đáp ứng được nhu cầu. Tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn, phức tạp. Chưa quyết liệt trong xử lý các biểu hiện, hành vi chốn tránh nghĩa vụ quân sự và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

3. Truyền thống văn hóa ở địa phương:

Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân xã Văn Tiến có bước chuyển biến tích cực. Các hoạt động VHVN, TDTT tăng lên, các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động VHVN, TDTT, tôn giáo, tín ngưỡng được đầu tư xây dựng cơ bản đáp úng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Thực hiện tốt việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới… được nhân dân đồng tình ủng hộ và thực hiện có hiệu quả.

4. Những thành tựu trong phát triển kinh tế, VH-XH, ANQP hiện nay:

- Kinh tế: Tổng giá trị sản sản xuất đạt 411.243,0 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 21,96%/năm; Trong đó: Nông nghiệp đạt 55.015,0 triệu đồng, tăng bình quân 1,52%/năm; CN-TTCN-XD đạt 158.968,0 triệu đồng; Thương mại - dịch vụ đạt 197260,0 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 13,4%; công nghiệp - TTCN chiếm 38,6%,; Thương mại - dịch vụ chiếm 48,0%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người: 57,9 triệu đồng.

- Văn hóa xã hội: Quản lý nhà nước về VH- TT- TT được quan tâm, chú trọng. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Công tác quản lý tổ chức lễ hội được chú trọng, đảm bảo nếp sống văn minh, phát huy và duy trì thuần phong mỹ tục. Thực hiện bình xét gia đình, làng văn hóa theo quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94,72%, 4/4 thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể thao đáp ứng nhu cầu của nhân dân; phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển ở các thôn- làng, ở mọi lứa tuổi; hoạt động bóng đá, bóng chuyền, cầu lông .....diễn ra hàng ngày tại các khu thể thao, tỷ lệ người dân thường xuyên tham gia hoạt động thể thao trên 65%.

- An ninh, Quân sự: Được giữ vững, ổn định, chủ động nắm chắc tình hình an ninh, tôn giáo. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm được nâng cao. Công tác quân sự - quốc phòng: Được quan tâm, chú trọng về giáo dục kiến thức và xây dựng lực lượng, tạo sự chuyển biến nhận thức và nâng cao tinh thần tự tôn dân tộc, bảo vệ tổ quốc, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”.  Thực hiện khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân hàng năm.

5. Phương hướng, mục tiêu thời gian tới:

- Về kinh tế: Tổng giá trị sản xuất năm 2025 đạt 638.587,0 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 9,2%/năm. Trong đó: Nông nghiệp-Thủy sản: 62.234,0 triệu đồng; CN-TTCN-XD: 209.128,0 triệu đồng; Thương mại-Dịch vụ: 367.225,0 triệu đồng; Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 9,7%, CN-TTCN-XDCB 33%, Thương mại - Dịch vụ 57,5%; Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 83,6 triệu/ người/năm

- Về văn hóa-xã hội: Tỷ lệ gia đình văn hóa trên 90%, 4/4 thôn, làng đạt tiêu chuẩn văn hóa cấp huyện, tỉnh. Tỷ lệ người dân tham gia thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT trên 70%. Giữ vững trường chuẩn quốc gia 3/3 trường. Nâng cao chất lượng giáo dục. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống 7,8%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT 95%. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đủ các loại vác xin 100%. Giữ vững chuẩn quốc gia về y tế xã. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm trên 78%, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên 95%. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%.

 

- Về an ninh - quốc phòng: Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển trọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự.

 

Đảng ủy - UBND xã Văn Tiến


 

 

Ngày đăng: 30/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục