Giới thiệu các tổ chức

Ban QLDAXD và Phát triển Cụm CN

Giới thiệu

 

Số điện thoại cố định: 0211.3.603.777 

Địa chỉ mail công vụ: qldaxdct.yenlac@vinhphuc.gov.vn

 

I. Lãnh đạo Ban QLDAXD và Phát triển Cụm CN huyện

1.  Giám đốc 

 

Ông: TRẦN GIA KHÁNH

Chức danh: Giám đốc Ban QLDAXD&PTCCN

Số điện thoại: 0211.3.603.777

Email: KhanhTG@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung  

 

 

 

 2. Các Phó Giám đốc

 

Ông: HOÀNG VĂN ĐIỆN

Ông: NGUYỄN XUÂN TUẤN

Chức danh: Phó GĐ Ban QLDAXD&PTCCN

Chức danh: Phó GĐ Ban QLDAXD&PTCCN

Số điện thoại: 0211.3.603.777

Số điện thoại:

Email: DienHV@vinhphuc.gov.vn

Email:  tuannx@vinhphuc.gov.vn

 Lĩnh vực phụ trách: các dự án thuộc lĩnh vực công trình dân dụng; công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công nghiệp (bao gồm các hạng mục dịch chuyển đường điện phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án); hệ thống điện chiếu sáng công cộng; cây xanh; vệ sinh môi trường

Lĩnh vực phụ trách:

 

3. Cán bộ, công chức của Ban

 

Số tt

Họ và tên

Địa chỉ Email công vụ

01

Đào Xuân Thường

thuongdx@vinhphuc.gov.vn

02

Nguyễn Việt Tuấn

tuannv3@vinhphuc.gov.vn

03

Lê Thị Hải Yến

 

04

Bùi Đức Thắng

 

05

Trần Văn Dũng

 

06

Nguyễn Văn Sơn

 

07

Trần Tiến Cường

 

08

Ngô Đức Thiện

 

09

Nghiêm Xuân Mạnh

 

10

Nguyễn Văn Thưởng

 

11

Phan Mạnh Lâm

 

12

Dương Thị Hương

 

 

 

 

 

II. Chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDAXD & Phát triển CCN huyện

 

* Chức năng

+ Làm chủ đầu tư toàn bộ các dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách được giao.

+ Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ:

+ Trong quản lý dự án đầu tư xây dựng: Lập kế hoạch dự án, tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng và quản lý dự án, các nhiệm vụ kết thúc bàn giao đưa dự án vào sử dụng, các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân vốn, các nhiệm vụ hành chính điều phối và giải trình, các nhiệm vụ giám sát đánh giá báo cáo, nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết vơi chủ đầu tư khác...

 

+ Trong phát triển cụm công nghiệp: Làm chủ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật chung trong cụm công nghiệp do ngân sách nhà nước đầu tư, kinh doanh hạ tầng và tổ chức quản lý hoạt động, tham mưu UBND huyện xây dựng cơ chế quản lý, điều lệ quản lý và hoạt động của cụm, vận động đầu tư, đầu mối trong việc hướng dẫn giúp các doanh nghiệp vào cụm...

 

Ban QLDAXD&PTCCN 

 

Ngày đăng: 16/03/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục