Giới thiệu các tổ chức

Ban QLDAXD và Phát triển Cụm CN

Giới thiệu

 

Số điện thoại CQ: 

 

II. Lãnh đạo Ban QLDAXD và Phát triển Cụm CN huyện

1. Giám đốc

 

 

Ông: HỒ VĂN QUANG

Chức danh: Giám đốc

              Số điện thoại:  0977756669

Email: Quangyl@gmail.com

 

 

2. Các phó Giám đốc 

 

 

 

Ông: PHẠM HOÀI HƯNG

Chức danh: Phó Giám đốc

Số điện thoại:   0912.616 815

Email: Hungyl75@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông: HOÀNG VĂN ĐIỆN

Chức danh: Phó Giám đốc

Số điện thoại: 0979796357   

Email: Hoangdienpmu@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 


II. Chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA XDCT huyện

     

        Ban quản lý dự án xây dựng công trình huyện Yên Lạc được thành lập theo Quyết định số 552/QĐ-CT ngày 26/6/2007 của Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc, có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND huyện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi trên địa bàn huyện do UBND huyện làm Chủ đầu tư. Hiện nay, Ban QLDA XDCT huyện có 06 cán bộ, viên chức

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 21/02/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục