Thời sự tổng hợp

Yên Lạc đưa nội dung thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa UBND huyện và Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc vào thực tiễn

Tại Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa UBND huyện Yên Lạc và Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc được diễn ra vào ngày 30/10 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thanh Thọ đã kết luận nhiều nội dung quan trọng và có văn bản yêu cầu các cơ quan phụ trách các lĩnh vực được ký kết thỏa thuận cần thực hiện tốt.

 

Cụ thể: Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể; UBND các xã, thị trấn cần quán triệt tới toàn thể cán bộ, nhân viên đơn vị nội dung số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu điện công ích và các văn bản của UBND tỉnh về danh mục thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ triển khai tốt các nội dung sử dụng dịch vụ Bưu điện liên quan đến lĩnh vực quản lý như: Dịch vụ Bưu chính chuyển phát, dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, Bảo hiểm cháy nổ, Bảo hiểm công trình và các sản phẩm dịch vụ khác của Bưu điện… Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao, Phòng Tài chính – Kế hoạch, MTTQ và các đoàn thể huyện cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động hội viên sử dụng dịch vụ của Bưu điện, chủ động cân đối và bố trí ngân sách kịp thời để có kinh phí trả cước dịch vụ Bưu chính chuyển phát, đặc biệt là dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước và báo chí.

Đối với Bưu điện Yên Lạc, bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để tổ chức, cung cấp các dịch vụ đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn, quy định đã công bố, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cần xây dựng cơ chế công khai, dễ hiểu về quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân khi tham gia sử dụng dịch vụ của Bưu điện.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa UBND huyện và Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc là việc làm rất cần thiết nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách và đổi mới mạnh mẽ nền hành chính trên địa bàn huyện, đồng thời triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Việc ký kết thỏa thuận thành công đã góp phần không nhỏ trong cải cách và đổi mới nền hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, khẳng định được vai trò đặc biệt quan trọng của Bưu điện là “cánh tay nối dài” trong thực hiện cải cách hành chính nâng cao chỉ số hài lòng của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Trần Biển

 

 

Ngày đăng: 06/11/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*