Giới thiệu các tổ chức

PHÒNG KINH TẾ & HẠ TẦNG

Giới thiệu

 

     Số điện thoại CQ: 0211.3836.411 

 

 II. Lãnh đạo Phòng Kinh tế & Hạ tầng

 

1. Trưởng phòng

 

Ông: PHAN MẠNH LÂN

Chức danh: HUV, Trưởng Phòng Kinh tế & Hạ tầng

            Số điện thoại:  0912.054.132 

Email:   

 

2. Phó trưởng phòng

 

 

Ông: DƯƠNG QUANG DŨNG

Chức danh: Phó trưởng Kinh tế & Hạ tầng

            Số điện thoại: 0915.090.568

Email: quangdungvp81@gmail.com

 

 

 

                      

Ông: TRẦN GIA KHÁNH

Chức danh: Phó trưởng Phòng Kinh tế & Hạ tầng

            Số điện thoại: 

Email: 

 

 

 

II. Hoạt động của Phòng Kinh tế & Hạ tầng

       

    Phòng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp, tiểu thủ công nghiêp, thương mại, xây dựng, phát triển đô thị, kiến trúc, quy hoạch xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông, khoa học công nghệ trên địa bàn huyện. Hiện nay Phòng có 5 cán bộ công chức viên chức

 

Ngày đăng: 04/04/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục