Giới thiệu các tổ chức

PHÒNG KINH TẾ & HẠ TẦNG

Giới thiệu

 

     Số điện thoại CQ: 0211.3836.411 

 

 II. Lãnh đạo Phòng 

  1. Trưởng phòng: 

Ông: DƯƠNG QUANG DŨNG

Chức danh: HUV - Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng

  Số điện thoại: 0915.090.568

 

Email: quangdungvp81@gmail.com

 

2. Phó Trưởng phòng:

Ông: CAO QUANG MINH

Ông: NGUYỄN HỮU TUYÊN

Chức danh: Phó Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng

Chức danh: Phó Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng

Số điện thoại: 0915.148432

Số điện thoại:

Email: minhcq@vinhphuc.gov.vn

Email: 

Lĩnh vực phụ trách:

Lĩnh vực phụ trách:

  

 

II. Hoạt động của Phòng Kinh tế & Hạ tầng

Chức năng, nhiệm vụ: Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; tham mưu  giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị ; hạ tầng kỹ thuật đô thị, cụm công nghiệp, cụm kinh tế (bao gồm : cấp nước, thoát nước đô thị và cụm công nghiệp, cụm kinh tế, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông vận tải; khoa học và công nghệ.

 

Ngày đăng: 16/03/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục