Giới thiệu các tổ chức

PHÒNG KINH TẾ & HẠ TẦNG

Giới thiệu

 

     Số điện thoại CQ: 0211.3836.411 

 

 II. Lãnh đạo Phòng Kinh tế & Hạ tầng

  1. Trưởng phòng: 

 

 

Ông: DƯƠNG QUANG DŨNG

Chức danh: Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng

            Số điện thoại: 0915.090.568

Email: quangdungvp81@gmail.com

 

 

II. Hoạt động của Phòng Kinh tế & Hạ tầng

       

    Phòng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp, tiểu thủ công nghiêp, thương mại, xây dựng, phát triển đô thị, kiến trúc, quy hoạch xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông, khoa học công nghệ trên địa bàn huyện. Hiện nay Phòng có 5 cán bộ công chức viên chức

 

Ngày đăng: 10/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục