Đơn vị hành chính

XÃ TỀ LỖ

Giới thiệu

 

Số điện thoại:  02113.851.424

 

I. Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã

   

 

Ông: NGUYỄN KIM SƠN

Chức danh: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại: 0913.374.846

 Emailnguyenkimson4883@gmail.com

 

 

   

Ông: LÊ VĂN HƠN

Bà: DƯƠNG THỊ NGA

Chức danh: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã

Chức danh: Phó Bí thư TT Đảng ủy xã

Số điện thoại: 0987.421.151

Số điện thoại: 0967171974

Email: levanhonqs@gmail.com

Email: Huongnga1974@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Công tác chính quyền

Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng

 

 

   

BÀ: TẠ THỊ XUÂN

Ông: TẠ QUANG HIẾU

Chức danh: Phó Chủ tịch HĐND xã

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0978.5353663

Số điện thoại: 0975.332.910

 

Email: hieuubtl@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Hội đồng nhân dân

 Lĩnh vực phụ trách: Khối văn xã của UBND

 

II. Giới thiệu tổng quan về xã Tề Lỗ

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ xã Tề Lỗ

 

Xã Tề Lỗ có diện tích tự nhiên: 405,04 ha

             - Xã có 7 thôn

            - Dân số trên địa bàn đến tháng 8/2020 là: 9.163 người, 2.679 hộ

            - Có 01 Cụm công nghiệp làng nghề diện tích 24,2ha hoạt động từ năm 2010.

          - Ngày 28/5/2010 được Chủ tịch nước Tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chông Thực dân Pháp xâm lược.

           - Tháng 10/2015 xã đạt chuẩn nông thôn mới

           - Xã có 1 chợ

           - Giao thông thuận tiện, có Sông Phan chảy qua, có đường tỉnh lộ 303, đường Quốc lộ 2C qua địa phận xã.

 

* Những thành tựu nổi bật:

Cùng sự phát triển của cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tề Lỗ đã nỗ lực làm kinh tế, phát triển văn hóa, giáo dục, xây dựng nông thôn mới đạt được những thành tựu lớn, dồn ghép được cánh đồng mẫu 20ha. Năm 2020 thu nhập bình quân đầu người là 61,2 triệu đồng/người. Tỷ trọng nông nghiệp - thủy sản chiếm 3,5%, Thương mại - Dịch vụ chiếm 57,4%, Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp và xây dựng chiếm 39,1%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, văn hóa xã hội phát triển, môi trường được quan tâm xử lý. Y tế, giáo dục, giải quyết việc làm được quan tâm chú trọng chất lượng.

Công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ cùng các đoàn thể chính trị xã hội luôn được chăm lo và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

 

  

Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tề Lỗ

 

Ngày đăng: 14/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục