Đơn vị hành chính

XÃ TỀ LỖ

Giới thiệu

 

 Số điện thoại:  02113.851.424

 

I. Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ xã

   

 

Ông: NGUYỄN KIM HIỀN

Chức danh: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại0914632594
 

 

   

Ông: NGUYỄN KIM SƠN

Bà: DƯƠNG THỊ NGA

Chức danh: Chủ tịch UBND xã

Chức danh: Phó Bí thư TT Đảng ủy xã

Số điện thoại: 01636261668

Số điện thoại: 0967171974

Email: Huongnga1974@gmail.com

 

   

Ông: LÊ VĂN HƠN

Ông: ĐÀO ĐÌNH CHIÊM

Chức danh: Phó Chủ tịch HĐND xã

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 

Số điện thoại: 

Email: 

 

 

Ông: VŨ VĂN LỢI

Chức danh: Chủ tịch UB MTTQ xã

Số điện thoại:0948850850
 

 

II. Giới thiệu tổng quan về xã Tề Lỗ

 

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ xã Tề Lỗ

 

Tề Lỗ là quê hương giàu truyền thống văn hoá và cách mạng. Người Tề Lỗ rất kiên cường dũng cảm trong chiến đấu, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân Tề Lỗ có 5 năm trực diện chiến đấu chống quân thù ngay trên mảnh đất quê hương. Và trong suốt hai cuộc kháng chiến, Tề Lỗ đã có 83 người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hi sinh để bảo vệ Tổ quốc, 10 bà mẹ VNAH, nhiều gia đình cơ sở cách mạng đã có công nuôi dấu cán bộ không sợ gian khổ, hi sinh và hàng chục đồng chí thương binh, bệnh binh càng tô thắm thêm truyền thống cách mạng của quê hương. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, sau ngày thống nhất đất nước, Tề Lỗ đã đoàn kết củng cố hệ thống chính trị, tích cực thi đua phát triển kinh tế, XĐGN, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện tốt Nghị quyết 02 của Huyện uỷ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, Tề Lỗ đã tiến hành dồn ghép ruộng đất, xây dựng vùng sản xuất hàng hoá tập trung, xây dựng khu chăn nuôi xa dân cư, đẩy mạnh xây dựng làng nghề, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công công nghiệp, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phát triển sự nghiệp giáo dục tạo sự đổi thay rõ rệt cho diện mạo nông thôn. Đặc biệt từ năm 2010, thực hiện chính sách đổi mới toàn diện, xã Tề Lỗ đã đạt được nhiều thành tích quan trọng: Tỷ trọng nền kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng giá trị của các ngành Công nghiệp – TTCN, Thương mại – Dịch vụ, giảm giá trị ngành nông nghiệp Năm 2013 tổng giá trị sản xuất đạt 196,3 tỷ đồng; Tỷ trọng nền kinh tế: nông nghiệp = 29,2 %; CN-TTCN-XD = 34,3 %; TM-DV= 36,5%. Đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2013 của xã đạt 23,9 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,6%. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới, xã đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và đến nay xã đã đạt được 12/19 tiêu chí NTM. Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới vào năm 2015.

 

 

Ngày đăng: 01/08/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục