Giới thiệu các tổ chức

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN

Giới thiệu

 

Số điện thoại: 0211. 3836.468

Mail: ttyt.yenlac@vinhphuc.gov.vn

 


I. Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện


1. Giám đốc

 


Ông: NGUYỄN TRUNG LONG

Chức danh: Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

Số điện thoại: 0913061927

Email: ksdbyenlac@gmail.com


2. Các Phó Giám đốc

 

Ông: NGUYỄN XUÂN LONG

Ông: NGUYỄN VĂN HIẾU

Chức danh: Phó Giám đốc trung tâm Y tế huyện  

Chức danh: Phó Giám đốc trung tâm Y tế huyện  

Số điện thoại: 0983180161      Số điện thoại: 0988.758.243
 Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối dự phòng.  Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách KCB khối điều trị.


 

 

Ông: NGUYỄN VĂN THẮNG

                                                                                                                                      

Chức danh: Phó Giám đốc trung tâm Y tế huyện

                           

Số điện thoại: 0912.979.549  
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách phòng Khám, khoa Nội, Nhi, Đông y và 17 trạm y tế xã, thị trấn.  

 

II. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Y tế huyện

 

  Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện (Cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật).


 

 

 

Ngày đăng: 07/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*