Giới thiệu các tổ chức

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN

Giới thiệu

 

Số điện thoại: 0211.3852791


II. Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện


1. Giám đốc

 


Ông: NGUYỄN TRUNG LONG

Chức danh: Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

Số điện thoại: 0913061927

Email: ksdbyenlac@gmail.com


2. Các Phó Giám đốc

 

Ông: NGUYỄN XUÂN LONG

Ông: NGUYỄN VĂN HIẾU

Chức danh: Phó Giám đốc trung tâm Y tế huyện  

Chức danh: Phó Giám đốc trung tâm Y tế huyện  

Số điện thoại: 0983180161      Số điện thoại: 0988.758.2043
   


   

Ông: NGUYỄN VĂN THẮNG

 

Chức danh: Phó Giám đốc trung tâm Y tế huyện        

                                                                                 

Số điện thoại:   
Email:   

 

II. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Y tế huyện

  
đang cập nhật

 

 

 

Ngày đăng: 05/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục