Giới thiệu các tổ chức

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN

Giới thiệu

 

Số điện thoại: 0211.3852791


II. Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện


1. GIÁM ĐỐC


Ông: NGUYỄN TRUNG LONG

Chức danh: Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

Số điện thoại: 0913061927

Email: ksdbyenlac@gmail.com


2. Phó Giám đốc

Ông: NGUYỄN XUÂN LONG

Ông: NGUYỄN VĂN HIẾU

 

Chức danh: Phó Giám đốc trung tâm Y tế huyện         

Chức danh: Phó Giám đốc trung tâm Y tế huyện        

Số điện thoại: 0983180161 Số điện thoại: 0988.758.2043

 


 

Ông: 

Bà: TRẦN THỊ YÊN

Chức danh: Phó Giám đốc trung tâm Y tế huyện        

Chức danh: Phó Giám đốc trung tâm Y tế huyện        

Số điện thoại:  Số điện thoại: 0914.402.541
Email:  Email: Tranthiyenyl@gmail.com

 

II. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Y tế huyện

  
đang cập nhật

 

 

 

Ngày đăng: 08/05/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục