Hệ thống chính trị

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

Giới thiệu


           Số điện thoại: 0211.3836.481

 

II. Lãnh đạo Hội Nông dân huyện

 

 1. Chủ tịch Hội

 

 

Ông: NGUYỄN VĂN TẦN 

Chức danh: HUV -  Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Số điện thoại: 0912.455.317

 

 

2. Các Phó Chủ tịch Hội

 

 

 

 

Ông: PHAN ĐỨC HẠNH 

Chức danh: Phó Chủ tịch Hội ND huyện

Số điện thoại: 0979.362.356

 

Bà: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 

Chức danh: Phó Chủ tịch Hội ND huyện

Số điện thoại: 0169.616.8861

 

II. Chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân huyện

   

Lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện kỳ vọng Hội "Đoàn kết - Sáng tạo - Xây dựng Nông thôn mới" Hội huyện đón nhận Cờ thi đua Đơn vị cấp huyện xuất sắc của BCH Hội Nông dân Việt Nam

 

 

Sảm phẩm từ mô hình làm kinh tế giỏi của Hội Nông dân cơ sở Sản phẩm từ nông nghiệp của hội viên Nông dân huyện Yên Lạc

 

đang cập nhật

 

Ngày đăng: 08/05/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục