Giới thiệu các tổ chức

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN

Giới thiệu

 

Số điện thoại: 0211.3760.968 ; 0211.3601.758

 

I. Lãnh đạo Toà án nhân dân


1. Chánh án

 


: VŨ THỊ MAI HƯƠNG

Chức danh: Chánh án Tòa án nhân dân huyện

         Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc.; Tổ chức công tác xét xử và các công tác khác theo quy định của pháp luật

Số điện thoại: 0912.188.572
 Email:  tranhong6376@gmail.com


2. Phó Chánh án


Ông: HOÀNG MINH TUẤN

Chức danh: Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện

     Lĩnh vực phụ trách: Giúp Chánh án làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh án và chịu trách nhiệm trước Chánh án về nhiệm vụ được giao.

Điện thoại: 0976.031.976
Email: tuanthamphan@gmail.com

 

II. Hoạt động của Tòa án nhân dân huyện

     

        Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc được tách ra từ Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lạc từ ngày 01 tháng 01 năm 1994.

Cơ cấu tổ chức:

Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc hiện tại có 15 cán bộ gồm: Chánh án, Phó chánh án, 03 Thẩm phán, 06 Thư ký, 01 Văn thư, 01 Kế toán, 01 tạp vụ, 01 bảo vệ.
Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Có 01 Thạc sỹ luật, 11 cử nhân luật và 01 cử nhân kinh tế.

 

Tòa án nhân dân huyện có chức năng:

1. Chức năng: Xét xử những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh thương mại, hành chính và giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ: Bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể; bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân.


 

 

 

Ngày đăng: 08/05/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục