Thời sự tổng hợp

Yên Lạc sắp xếp bộ máy tinh gọn

Thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, huyện ủy Yên Lạc đã chuyển chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Sau một thời gian thực hiện, mô hình này đã dần cho thấy hiệu quả.

 

Thực tế trước đây cho thấy, trên địa bàn huyện Yên Lạc có sự chồng chéo trong việc thực hiện nhiệm vụ một số chức năng giữa Ban Tuyên giáo và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Vì vậy, để khắc phục sự chồng chéo, đồng thời, nhằm tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý trong việc triển khai thực hiện, huyện ủy Yên Lạc đã sáp nhập 2 đơn vị trên thành Ban Tuyên giáo. Trước đây, Ban Tuyên giáo Huyện ủy có 5 cán bộ, công nhân viên; Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện cũng có 5 cán bộ công nhân viên. Sau khi sáp nhập, bộ máy hiện nay chỉ còn lại 6 người, đảm bảo tiến độ về sắp xếp bộ máy tổ chức theo quy định. Quá trình sắp xếp được BTV Huyện ủy Yên Lạc triển khai trên cơ sở nghiên cứu kỹ các điều kiện cụ thể của từng đơn vị và được tiến hành từng bước, khoa học, dân chủ, công khai, đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lao động tại các cơ quan, đơn vị.

Kết quả bước đầu thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy cho thấy, việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Yên Lạc trong thời gian qua là chủ trương đúng đắn, khoa học, phù hợp với xu thế phát triển của tỉnh và thể hiện tầm nhìn, từng bước cải cách nền hành chính công theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tiết kiệm chi phí hoạt động, giảm gánh nặng cho ngân sách. Với bộ máy được tinh gọn, việc chuyển đổi mô hình này đang ngày càng phát huy hiệu quả, thuận lợi, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện.

            Thận trọng, bài bản, theo phương châm: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, đến nay, huyện Yên Lạc đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ trong việc thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy./.

Thu Thủy (vinhphuctv.vn)

 

Ngày đăng: 03/08/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*