Đơn vị hành chính

XÃ NGUYỆT ĐỨC

Giới thiệu

 

          Số điện thoại: 0211.3837.042

 

I. Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ xã

 

 

Ông: TRẦN VĂN TÔN

Chức danh: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại: 0913.314.431

 Email: tontv@vinhphuc.gov.vn 

 

 

 

 

Ông: TẠ HỒNG THẮNG

Ông: PHẠM VĂN HẠNH

Chức danh: Phó Bí thư TT Đảng ủy

Chức danh: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0989.788.995

Email: thangth@vinhphuc.gov.vn 

Số điện thoại: 0979.393.809

Email: hanhpv@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

Ông: NGUYỄN XUÂN TUẤN

Ông: TẠ NGỌC TÂM

Chức danh: Phó Chủ tịch HĐND xã

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0986.731.017

Email: nguyenxuantuan1017@gmail.com

Số điện thoại: 0986.846.042

Email: tamtn@vinhphuc.gov.vn

 

II. Đôi nét về xã Nguyệt Đức

   

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Nguyệt Đức  Bản đồ địa giới hành chính xã Nguyệt Đức

 

đang cập nhật

 

Ngày đăng: 27/06/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục