Đơn vị hành chính

XÃ YÊN PHƯƠNG

Giới thiệu

 

Số điện thoại:

Email: ubndxayenphuong@gmail.com

    

I. Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ xã

  

 

 

Ông: ĐỖ VĂN HOÀN

Chức danh: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại: 0976.030.944

 

 

 

 

 

Ông: ĐỖ HỒNG THẮNG

Ông: TRẦN THẾ TÍCH

Chức danh: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Chức danh: Phó Bí thư TT Đảng ủy

Số điện thoại: 0979.908.759

Số điện thoại: 

 

 

 

 

 

 

Ông: ĐÀO VĂN SÔNG

Ông: NGUYỄN VĂN TÙY

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND xã

Chức danh: Phó Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại: 

 

 

 

II. Đôi nét về xã Yên Phương

          (Đang cập nhật ... )

 

 

 

Ngày đăng: 01/08/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục