Đơn vị hành chính

XÃ YÊN PHƯƠNG

Giới thiệu

 

Số điện thoại:

Email: ubndxayenphuong@gmail.com

    

I. Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ xã

   

Ông: NGUYỄN KHOA VĂN

Chức danh: TVHU, Tưởng Ban Dân vận HU, Bí thư Đảng ủy

Số điện thoại:  0982.734.551 

Email:  Nguyenkhoavan73@gmail.com 

Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chung Đảng ủy 

 

Ông: TRỊNH NGỌC THÀNH

Ông: ĐỖ HOÀNG TRƯỜNG

Chức danh: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã

Chức danh: Phó Bí thư TT Đảng ủy, CT HĐND xã

Số điện thoại: 0982.103.869

Số điện thoại: 0362.111.686

Email: 

Email: 

Lĩnh vực phụ trách:

Lĩnh vực phụ trách:

 

   

Ông: TẠ VĂN CHUNG

Ông: ĐÀO VĂN SÔNG

 Chức danh: Phó Chủ tịch UBND xã 

Chức danh: Phó Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại:  Số điện thoại: 0344.926.505

Email: Email: tavanchung776@gmail.com

Email: ubndxayenphuong@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách:  Lĩnh vực phụ trách: 

 

  

II. Đôi nét về xã Yên Phương

          (Đang cập nhật ... )


 

Ngày đăng: 16/03/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục