Đơn vị hành chính

XÃ ĐỒNG CƯƠNG

Giới thiệu


   Số điện thoại: 0211.3777.121 ;  0211.3777.120

 


I. Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã

 


Ông: NGUYỄN VIỆT CỘNG

Chức danh: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại: 0168.435.7892


 

 


Ông: NGUYỄN VĂN THÀ

Ông: KIM VĂN BA 

Chức danh: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Chức danh: Phó Bí thư TT Đảng ủy xã

Số điện thoại: 0988.778.725 01697.259.466

Email: bakv@vinhphuc.gov.vn


 Ông: LÊ VĂN YÊN

Ông: PHẠM VĂN QUÝ

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND xã

Chức danh: Phó Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại: 0977.895.073
Số điện thoại: 0983.105.260


 


Ông: PHẠM VĂN VĂN

Chức danh: Chủ tịch UB MTTQ xã

Số điện thoại: 0988.105.785
Email:anhvanmttq@gmail.com

 

II. Giới thiệu tổng quan xã Đồng Cương

  

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Đồng Cương

đang cập nhật

 

Ngày đăng: 02/03/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục