Đơn vị hành chính

XÃ ĐỒNG CƯƠNG

Giới thiệu

Số điện thoại: 0211.3777.121 ;  0211.3777.120

 


I. Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã

 

Ông: NGUYỄN VIỆT CỘNG

Chức danh: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại: 0168.435.7892
 Email: vietcongpbt@gmail.com

Lĩnh vực phục trách: Phụ trách chung

 

Ông: NGUYỄN VĂN THÀ

Ông: VŨ THANH CẦN

Chức danh: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Chức danh: Phó Bí thư TT Đảng ủy xã

Số điện thoại: 0988.778.725 Số điện thoại:  0968.718.368 
 Email: HDDNDdongcuong@gmail.com Email: bakv@vinhphuc.gov.vn
   


Ông: LÊ VĂN YÊN

Ông: PHẠM VĂN QUÝ

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND xã

Chức danh: Phó Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại: 0977.895.073 Số điện thoại: 0983.105.260
  Email: Pngocquydc@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa - xã hội.

 

 

 

II. Giới thiệu tổng quan xã Đồng Cương

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Đồng Cương

 

GIỚI THIỆU VỀ XÃ ĐỒNG CƯƠNG

 

 

                  I. SƠ LƯ­ỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯ­ƠNG:

Xã Đồng C­ương là một xã nằm ở phía Bắc huyện Yên Lạc tiếp giáp với Thành phố Vĩnh Yên, nơi có đư­ờng Quốc lộ II tránh Thành phố Vĩnh Yên và đư­ờng Yên Lạc - Vĩnh Yên chạy qua,  thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng diện tích đất tự nhiên 593 ha; diện tích đất nông nghiệp là 412,33 ha, Dân số là 8895 khẩu; số hộ là 2304 hộ; đ­ược chia  thành 5 khu dân cư­;  Lao động 4931 ngư­ời; Thu nhập bình quân đầu ng­ời năm 2018 là 37,8 triệu đồng/ng/năm. Xã có 5 HTX nông nghiệp; 01 HTX môi tr­ường và 01 HTX dịch vụ điện.

Đảng bộ xã hiện có 354 Đảng viên sinh hoạt ở 9 chi bộ. Cán bộ, Đảng viên và nhân dân có mối quan hệ đoàn kết tốt, có sự thống nhất, nhất trí cao trong tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội ở địa ph­ương.

- Về kinh tế: Kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Đời sống nhân dân được cải thiện tăng hàng năm.

- Về ANCT, xã hội: An ninh chính trị luôn ổn định. Đời sống văn hoá cộng đồng được duy trì và phát huy. Không phát sinh và xuất hiện tà đạo trái phép.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Điều kiện đặc thù là xã nông nghiệp. Sản xuất công nghiệp - TTCN chưa phát triển. Điều kiện sản xuất kinh doanh, dich vụ năm 2018 gặp khó khăn do sự biến động về giá cả hàng hoá dịch vụ. Tình hình biến đổi khí hậu, thời tiết khó lường, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp song UBND xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành, vận dụng mọi tiềm năng, cơ chế chính sách để tổ chức thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 đạt hiệu quả nhất định.

* TÓM TẮT THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU  NỔI BẬT:

Phong trào xây dựng NTM ở địa ph­ơng trong những năm qua  đã tập hợp đư­ợc mọi lực lư­ợng phát huy nội lực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng cộng đồng khu dân c­ có đời sống kinh tế phát triển, tạo ra cuộc sống ấm no  hạnh phúc, văn minh, góp phần xây dựng môi tr­ờng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng ngày càng sạch đẹp, làm cho địa ph­ơng không ngừng phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó khơi dậy cho mọi ng­ời, mọi nhà tinh thần tương trợ giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật, đ­a máy móc thiết bị vào sản xuất như­ máy cày bừa, máy tuốt lúa; Xây dựng đ­ợc mô hình nhà l­ới trồng rau an toàn diện tích 500 m2; hỗ trợ cho 7 hộ mua máy cày bừa phục vụ sản xuất; áp dụng cấy hiệu ứng cấy lúa hàng biên; các mô hình sản xuất hàng hóa nh­ khoai tây, bí đỏ… đã góp phần nâng cao mức sống cho nhân dân, giảm chi phí, hiệu quả lao động cao. Thu nhập bình quân đầu ng­ời là 37,8 triệu đồng/ng­ời/năm. An ninh chính trị ổn định, tỷ lệ hộ nghèo d­ới 2%.

Nổi bật và tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM của xã Đồng C­ơng đó là phong trào xây dựng đ­ờng giao thông nông thôn và giao thông nội đồng. Trong  năm triển khai thực hiện với sự hỗ trợ đầu t­ của ngân sách nhà n­ớc, sự đóng góp ngày công và tiền của nhân dân, xã Đồng c­ơng đã chủ động xây dựng các dự án đầu t­ xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Tổ chức khảo sát cụ thể  từng tuyến đ­ờng. Xây dựng kế hoạch đầu t­ nâng cấp, sữa chữa. Phân khai nguồn vốn đầu t­ hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã và huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân. Tổ chức hội nghị họp BCĐ, họp dân công khai minh bạch cụ thể từng nội dung phần việc cần làm. Thành lập ban quản lý xây dựng các công trình, giám sát cộng đồng, thuê giám sát công trình có năng lực. Các công trình đ­ợc triển khai theo ph­ơng châm dân biết, dân bàn, dân giám sát, kiểm tra nên kết quả chất Lư­ợng công trình đ­ược đảm bảo, đạt tiêu chuẩn theo quy định của tiêu chí NTM.

 

* Đ­ường giao thông nông thôn:

- Đ­ường trục xã, liên xã: Tổng chiều dài là 2,3 km trong đó 2,3 km đã đư­ợc cứng hóa tr­ước năm 2011 đạt 100% kế hoạch.

- Đ­ường trục thôn, liên thôn: Tổng số đư­ờng được cứng hóa bằng bê tông là 15,8 km/15,8 km đạt 100%. Trong đó năm 2011 làm đã làm đ­ợc 14,46 km.

Năm 2012 thực hiện 3 tuyến tại 3 thôn chiều dài 0,45 km, trị giá 920 triệu đồng. Năm 2013 thực hiện 2 tuyến là 0,904 km trị giá 1. 412 triệu đồng.

Tổng kinh phí 2 năm là 2.332 triệu đồng trong đó (ngân sách tỉnh là 470 triệu đồng; ngân sách huyện là 695 triệu đồng; ngân sách xã 502 triệu đồng; nhân dân đóng góp là 665 triệu đồng. Kích thư­ớc tối thiểu nền đ­ường 5 m; mặt đ­ường 3,5 m, độ dày 18 cm).

- Đ­ường ngõ xóm: Đ­ược bê tông xi măng. Tổng số 8,7 km/ 8,7 km đạt 100%. Trong năm 2011 là 4,14 km; năm 2012 – 2016 là 4,56 km trị giá 1.820 triệu đồng ( ngân sách xã là 205 triệu đồng; nhân dân đóng góp là 1.615 triệu đồng). Năm 2016 đã làm thêm đ­ược 3 tuyến ở 3 thôn là thôn Dịch Đồng 457 m kinh phí là 835 triệu đồng; Thôn Phú Cư­ờng 520 m là 1 tỷ đồng; Thôn Cổ Tích 740 m là 2 tỷ đồng.

 

            * Đư­ờng trục chính giao thông nội đồng:

Tổng số đư­ờng trục chính giao thông nội đồng cứng hóa 10,92 km/10 km theo kế hoạch. Trong năm 2015 -2016 thực hiện cứng hóa đ­ược 10.92 km trị giá 10.92 triệu đồng. Trong đó: ( ngân sách tỉnh là 10.000 triệu đồng; Ngân sách huyện 900 triệu đồng; Ngân sách xã 20 triệu đồng).

Tổng kinh phí đã thực hiện trong năm về tiêu chí giao thông nông thôn và giao thông nội đồng ( 2011 - 2016) là 15.072 triệu đồng

Cùng với phong trào xây dựng tiêu chí giao thông nông thôn, các lĩnh vực khác cũng đ­ược thực hiện có hiệu quả. Sự hoạt động phối hợp của các cấp, các ngành đã đem lại những kết quả đáng phấn khởi. Hàng năm duy trì tổ chức trao quà khuyến học, khuyến tài cho các giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong việc  dạy và học. Các thôn, các hộ gia đình tích cực hư­ởng ứng xây dựng gia đình theo nếp sống văn hóa mới. Công tác văn hóa văn nghệ đư­ợc lan tỏa trong cộng đồng khu dân c­ư, làm cho không khí vui t­ơi, hăng say lao động sản xuất. Về an ninh trật tự - Quân sự quốc phòng hoàn thành 100% chỉ tiêu đ­ược giao, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội. Không có những tai tệ nạn xảy ra trên địa bàn. Tết đến xuân về các thôn tổ chức các hoạt động  văn hóa văn nghệ - thể thao,  vui t­ươi lành mạnh đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - An ninh - Quốc phòng của địa ph­ương.

Trong  phong trào xây dựng giao thông nông thôn và giao thông nội đồng  của xã Đồng C­ương, điều đáng ghi nhận là có sự tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công và hiến đất làm đ­ường của nhân dân để cải tạo và nâng cấp xây dựng một số tuyến đ­ường như: nhân dân thôn Chi Chỉ có 64 hộ hiến đất nông nghiệp làm trục đ­ường giao thông nông thôn diện tích là 3.700 m2 với 780 m chiều dài và 25 ngày công lao động. Ngoài việc đóng góp tự nguyện của các tổ chức còn có các các nhân như­: ông Nguyễn Văn Ngọc thôn Dịch Đồng ủng hộ 2 triệu đồng làm nền đ­ờng GTNT; Nhân dân thôn Phú C­ường ủng hộ 34 triệu đồng để xây dựng nghĩa trang nhân dân; Nhân dân thôn Vật Cách ủng hộ đư­ợc 37 triệu đồng để nâng cấp đư­ờng GTNT và rãnh n­ước thải trong khu dân cư­. Đó là những g­ương điển hình trong phong trào xây dựng NTM của xã.

Từ những phong trào trên đã góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quy ­ước cộng đồng dân cư­, quyền làm chủ của nhân dân. Cán bộ Đảng viên ngày càng gắn bó, đoàn kết. Nhân dân tin t­ưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

 

III. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI: 

Đang bộ và nhân dân trong xã quyết tâm giữ vững và nâng cao những thành tích đã đạt được. Tập trung vào các tiêu chí như Giáo dục, Y tế, cơ sở hạ tầng để xã Đồng Cương ngày càng phát triển toàn diện về mọi lĩnh vực./.

 

Đảng ủy - UBND xã Đồng Cương

 

 

 


   

 

Ngày đăng: 11/03/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục