Giới thiệu các tổ chức

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN

Giới thiệu

 

          Số điện thoại Cơ quan: 0211.3836.616

 

I. lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện

 

1. Viện trưởng

Ông: VŨ THÀNH VINH

Chức danh: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện

Số điện thoại: 0983.138.788

 

2. Phó Viện trưởng

Ông: PHAN ANH ĐỨC

Chức danh: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện

Số điện thoại: 0912.862.975

 

II. Hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân huyện

      đang cập nhật

Ngày đăng: 25/09/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục