Giới thiệu các tổ chức

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN

Số điện thoại Cơ quan: 02113.836.008; Địa chỉ mail công vụ: vksyenlac@gmail.com

     

I. lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện

 1. Viện trưởng

Ông: VŨ THÀNH VINH

Chức danh: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện

Số điện thoại: 0983.138.788

 

2. Phó Viện trưởng

 

 

Bà: KHỔNG THỊ PHÚ VÂN  

 Ông: KIM BÁCH CHIẾN

 Chức danh: Phó Viện trưởng  

Chức danh: Phó Viện trưởng 

 Số điện thoại: 02113.836.008

Số điện thoại: 02113.836.008 

Email: 

Email: 

 Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khâu dân sự, thi hành án

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khâu hình sự 

 

II. Cán bộ, Kiểm soát viên, Kiểm tra viên

 

Số tt

Họ và tên

Địa chỉ Email

01

Đào Xuân Hiếu

 

02

Trần Thị Yến

 

03

Nguyễn Thị Giang

 

04

Vũ Thị Xuân

 

05

Đào Thị Hằng

 

06

Lưu Hải Dương

 

07

Nguyễn Quốc Dương

 

08

Hoàng Minh Chất

 

09

Nguyễn Thị Thắm

 

 

III. Chức năng, nhiệm vụ: Kiểm sát, giải quyết án 

      

Ngày đăng: 15/09/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*