Giới thiệu các tổ chức

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG

Giới thiệu

    

Số điện thoại Cơ quan: 02113.857.000

 

I. Lãnh đạo Trung tâm Viễn thông:

 

1. Giám đốc: 

 

 

Ông: NGUYỄN VĂN QUÂN

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Viễn thông Yên Lạc

Số điện thoại: 0915892299
Email: quannv.vpc@vnpt.vn

Lĩnh vực phụ trách : Phụ trách chung

 

2. Phó Giám đốc

 

Ông: ĐỖ VĂN TƯỜNG

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Viễn thông Yên Lạc

 Số điện thoại: 0915492567
Email: tuongdv.vpc@vnpt.vn
Lĩnh vực phụ trách : Kỹ thuật

 

3. Cán bộ, chuyên viên

 

 

Số tt

Họ và tên

Địa chỉ Email công vụ

01

Khổng Doãn Anh

anhkd.vpc@vnpt.vn

02

Hoàng Phi Hải

haihp.vpc@vnpt.vn

 

II. Hoạt động của Trung tâm Viễn thông: 

Quản lý và kinh doanh các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin. 

 

Trung Tâm Viễn Thông Yên Lạc

 

Ngày đăng: 28/06/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục