Thời sự tổng hợp

Hội đồng nhân dân huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ tám

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Yên Lạc, kỳ họp giữa năm 2018 diễn ra trong 2 ngày, 11 và 12/7/2018 tại Phòng họp số 3 UBND huyện Yên Lạc. Dưới đây là một số nội dung quan trọng tại kỳ họp:

 

 

Buổi sáng: 

8h00: Ông Vũ Văn Thanh - Chánh VP HĐND – UBND huyện thông qua nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021.

8h10 phút: ông Hoàng Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII  khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2016 – 2021 và nhấn mạnh: 

 Ông Hoàng Văn Dũng - Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Lạc phát biểu khai mạc kỳ họp.mp3


8h15 phút: Ông Trần Thanh Thọ - UV.BTV HU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Yên Lạc báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 

 

 Theo đó: Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2018 được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao,quyết liệt của Huyện ủy,HĐND,UBND huyện, sự cố gắng nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn và nhân dân trong huyện, các chỉ tiêu phát triển KT-XH của huyện đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt 4.210,2 tỷ đồng đạt 48,1%KH năm, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực với tỷ trọng Nông – lâm – thủy sản đạt 866,3 tỷ đồng, tăng 2,8%; công nghiệp – TTCN – XDCB đạt 2.222,4 tỷ đồng, tăng 9,0%; Thương mại – Dịch vụ đạt 1.121,5 tỷ đồng, tăng 7,3. Cũng trong 6 tháng đầu năm Yên Lạc đã thực hiện tốt chính sách an ninh lương thực với sản lượng lương thực bình quân là 43.618,9 tấn, đạt 61%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 83,2 tỷ đồng, đạt 39,7%; trong đó thu ngân sách địa phương là 566,9 tỷ đồng, tăng 3%. Các lĩnh vực Văn hóa – Xã hội, GD – ĐT, y tế - dân số KHHGĐ cũng đạt được những kết quả quan trọng. Năm học 2017 – 2018, chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng học sinh giỏi được duy trì và ổn định ở mức cao, ngành GD Yên Lạc tiếp tục duy trì ở vị trí tốp đầu của tỉnh với tỷ lệ dự thi đạt giải chiếm 63,8%. Toàn huyện có 81% người dân tham gia các hình thức BHYT, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Tình hình An ninh – Trật tự tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ; các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của huyện được bảo vệ tuyệt đối. 

Trong 6 tháng cuối năm 2018, các cấp, các ngành của huyện Yên Lạc tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn, giữ vững và nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện làn thứ XXI về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện các mục tiêu về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất 6 tháng cuối năm đạt 4.543,7 tỷ đồng; số gia đình văn hóa, làng văn hóa, đơn vị văn hóa đạt trên 90%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào THCS đạt 100%, học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT, bổ túc, học nghề đạt 90% trở lên ở 17 xã, thị trấn…

 

 

8h55 phút: Ông Đỗ Hải Đăng – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện Yên Lạc 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 Trong đó, dưới sự chỉ đạo điều hành của Thường trực HĐND huyện, sự phối hợp của UBND huyện, UB.MTTQ huyện, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND huyện và các cơ quan, đơn vị, HĐND huyện đã tổ chức tốt công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá XVIII về nội dung, chương trình của kỳ họp.

 Từ đầu năm 2018 đến nay HĐND, thường trực HĐND, các ban HĐND huyện tiến hành 6 cuộc giám sát, khảo sát liên quan đến trình tự, thủ tục, kết quả thanh quyết toán nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; vấn đề xây dựng và phát triển CCN huyện; thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong cụm CN làng nghề trên địa bàn huyện; thực hiện các chính sách cho người nghèo trên địa bàn huyện; tình hình thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý… đảm bảo đúng luật,nkhoa học, không chồng chéo. Phối hợp với thường trực HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong cụm CN làng nghề trên địa bàn và giám sát tình hình trả nợ xây dựng cơ bản 3 cấp ngân sách, việc tổ chức thực hiện các quyết định chủ trương đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn… Tổ chức  họp đánh giá kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể cá nhân các đồng chí  Thường trực HĐND và đánh giá xếp loại hoạt động của đại biểu, tổ đại biểu HĐND huyện năm 2017.

9h 05 phút: Ông Lê Việt Cường – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch Đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo quyết toán thu NSNN trên địa bàn, thu – chi ngân sách địa phương năm 2017; báo cáo thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo về việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.

9h25 phút: Ông Nguyễn Thanh Hoài -  HUV, Chánh thanh tra huyện báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

9h30 phút: Ông Vũ Thành Vinh – Viện trưởng VKSND huyện Yên Lạc báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

10h00: Kỳ họp tiếp tục thông qua một số nội dung quan trọng khác.

 

Buồi chiều ngày 11/7/2018:

 

 

14h00 phút: Ông Trần Thanh Thọ - UV.BTV HU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Yên Lạc xin ý kiến HĐND huyện về việc thông qua các tờ trình: đề nghị giải thể Phòng Y tế huyện Yên Lạc và chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với lĩnh vực y tế về văn phòng HĐND&UBND huyện; tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Vũ Thị Kim Hồng – nguyên Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện do chuyển công tác khác và ông Đỗ Văn Khải – nguyên Trưởng phòng NN&PTNT huyện do nghỉ hưu theo chế độ; tờ trình về việc bầu bổ sung chức vụ Uỷ viên UBND huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại phiên họp sau khi các đại biểu HĐND huyện Yên Lạc cho ý kiến về tờ trình bầu bổ sung chức vụ Uỷ viên UBND huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND huyện Yên Lạc đã tiến hành bầu cử lấy phiếu tín nhiệm đối với các ông Vũ Văn Thanh – Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, Nguyễn Khánh Toàn – Trưởng phòng Tư pháp huyện và ông Lê Việt Cường – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.

 

 

14h 35 phút: Ông Đỗ Hải Đăng – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện thông qua các tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2019; tờ trình về việc thành lập đoàn giám sát về trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo và đề nghị của công dân.

14h 45 phút: Ông  Nguyễn Ngọc Tú - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua tờ trình đề nghị phê chuẩn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017 huyện Yên Lạc.

14h50 phút: Ông Nguyễn Quốc Thịnh – TV.HU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế – XH HĐND huyện thông qua 5 báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo, tờ trình, nghị quyết  của Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện về các lĩnh vực như: kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; kết quả thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; việc quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017, tờ trình, dự thảo nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước nư, 2017; việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.

 

 

15h10 phút: Ông Nguyễn Khoa Văn – TV.HU, Trưởng ban dân vận HU, Chủ tịch UB.MTTQ huyện, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021 thông qua 9 báo cáo thuộc lĩnh vực Pháp chế gồm: báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo của UBND huyện về kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo của UBND huyện về kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo của UBND huyện về kết quả phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo của UBND huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo, đề nghị của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;kết quả thẩm tra báo cáo về tình hình thi hành hiến pháp, VBQPPL cửa cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; kết quả thẩm báo cáo của Toà án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; kết quả thẩm tra báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; kết quả thẩm tra báo cáo kết quả công tác của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

15h 20 phútÔng Hoàng Văn Dũng – Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ Tịch HĐND huyện khóa XVIII điều hành phần thảo luận.

15h30  Ông  Nguyễn Ngọc Tú - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua nội dung báo cáo giải trình các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; chính sách đất dịch vụ; tài nguyên và môi trường; rà soát các tiêu chí về NTM của các xã, thị trấn; vấn đề thu – chi ngân sách nhà nước; sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện; nhiệm vụ đầu tư công…

16h08 phút: Ông Trần Ngọc Giang – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Văn thay mặt tổ đại biểu HĐND huyện Yên Lạc thuộc 3 xã Đồng Văn, Tề Lỗ, Trung Nguyên báo cáo tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Yên Lạc một số ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến vấn đề về công tác quản lý đất đai, công tác môi trường…

16h20 phút: Ông Nguyễn Thanh Hoài -  Chánh thanh tra huyện thay mặt tổ đại biểu HĐND huyện Yên Lạc thuộc ba xã Bình Định, Đồng Cương và Thị Trấn Yên Lạc đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

16h25 phút:  Bà Nguyễn Thị Diệp – Phó Ban KT – XH HĐND huyện thay mặt tổ đại biểu HĐND huyện Yên Lạc thuộc 2 xã Tam Hồng, Yên Đồng đề xuất một số nội dung liên quan đến vấn đề nợ xây dựng cơ bản; công tác xử lý rác thải nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường…

 

 

16h 35 phút: Bà Ngô Thị Kim Thêu – Trưởng Phòng Tài nguyên và môi trường thay mặt tổ địa biểu HĐND huyện thuộc các xã Hồng Châu, Hồng Phương  Đại Tự đề xuất đến vấn đề xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ các cấp; vấn đề khao thọ trong lĩnh vực Văn hoá

Ngày 12/8/2018 kỳ họp tiếp tục làm việc với các nội dung quan trọng khác, PV sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến các bạn.

 

 

Thu Hằng

 

 

Ngày đăng: 11/07/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*