Tin kinh tế

Yên Lạc bước đầu thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 theo Luật đầu tư công

Thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 theo Luật đầu tư công, công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư công của Yên Lạc thời gian qua đã có nhiều tín hiệu tích cực. Ngày 10/7/2018 UBND huyện Yên Lạc đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Luật đầu tư công, đánh giá giữa kỳ đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

       Tại hội nghị, UBND huyện Yên Lạc đánh giá với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, việc chuyển từ lập kế hoạch đầu tư công ngắn hạn, hàng năm sang kế hoạch trung hạn đã góp phần đảm bảo tính toàn diện, thống nhất, là điều kiện quan trọng để các nguồn lực đầu tư được huy động và phân bổ một cách hiệu quả. Giai đoạn 2016 – 2020 huyện Yên Lạc có tổng nhu cầu kế hoạch vốn là 2.211.249 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh phân bổ trực tiếp cho các dự án là 720.937. Huyện đã tuân thủ thực hiện việc bố trí đúng số vốn theo cơ cấu nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn là 439.961 triệu đồng. Huyện cũng đã huy động được nhiều nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư đầu tư cho các dự án giáo dục, văn hóa, các dự án xây dựng NTM…

Việc phân bổ vốn đầu tư công tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức và thực hiện theo mục tiêu ưu tiên (ngành, lĩnh vực, vùng) trong từng thời kỳ. Các cơ quan thẩm định đã tổ chức giải quyết hồ sơ cơ bản đáp ứng yêu cầu về thời gian. Từ đầu năm 2015 đến đầu tháng 7/2018 toàn huyện đã thẩm định 78 chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư phê duyệt là 1.499.593 triệu đồng. Trong đó có 40 dự án đã quyết định đầu tư với số tiền là 554.532 triệu đồng. Các chương trình dự án sau khi hoàn thành đã phát huy hiệu quả, đạt tiến độ thực hiện, hạn chế đầu tư vốn kéo dài và dàn trải, số nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện giảm từ 407.740 triệu vào năm 2014 còn 97.093 triệu đồng tính đến ngày 30/6/2018.

Công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán đảm bảo quy trình, quy định. Trong đó tổng số công trình được thẩm tra, phê duyệt quyết toán trong giai đoạn là 329 công trình với giá trị thẩm tra phê duyệt quyết toán đạt 1.007.559 triệu đồng, giảm 2,5% so với giá trị chủ đầu tư trình quyết toán. Tổng số dự án hoàn thành chậm lập hồ sơ quyết toán đến thời điểm này là 37 công trình với tổng mức đầu tư là 97.298 triệu đồng.

Nhìn chung, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn đã tăng cường sự công khai, minh bạch trong phân bổ nguồn lực, thúc đẩy cơ cấu lại đầu tư trên địa bàn huyện/.

 

Thu Hằng                     

 

 

Ngày đăng: 10/07/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*