Giới thiệu các tổ chức

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MT

Giới thiệu

 


      Số điện thoại Cơ quan:   02113.813.444:

                                    02113.827.616

 

 

I. Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện:

  1. Trưởng Phòng

 

   

Ông: HỒ VĂN QUANG

Chức danh:  Trưởng Phòng TN&MT huyện

Số điện thoại:
 
 

 

2. Các Phó trưởng phòng

 

 

Ông: TRẦN ĐỨC LONG

Ông: NGUYỄN VĂN HÙNG

Chức danh: Phó Trưởng Phòng TN&MT huyện 

Chức danh: Phó Trưởng Phòng TN&MT huyện 

Số điện thoại:  Số điện thoại: 0914.591.973
Email:  Email: vanhungnn@gmail.com
   


 
II. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng 

          đang cập nhật

 

 

Ngày đăng: 21/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục