Hệ thống chính trị

UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN UỶ

Giới thiệu

 

Số điện thoại Cơ quan:  0211.8386.045 ; 0211.3827.321I. Lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ


1. Chủ nhiệm:
 

 

 

 

Ông: NGUYỄN QUỐC THỊNH

Chức danh:  TVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

              SĐT: 0913343332

 2Các phó Chủ nhiệm UBKT

 

 

 

 

 

 BÀ: NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG 

Chức danh: Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ 

Số điện thoại: 

Email: 

Ông: TRẦN VĂN ĐÔNG

Chức danh: Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

Số điện thoại: 

Email: dongtv@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

 II. Hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

    đang cập nhật

Ngày đăng: 05/04/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục