Hệ thống chính trị

UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN UỶ

Giới thiệu

 

Số điện thoại Cơ quan:  0211.3827.321

 

Email: ubktyenlac@gmail.com


I. Lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ


1. Chủ nhiệm:
  

Ông: NGUYỄN QUỐC THỊNH

Chức danh:  TVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

SĐT: 0913343332

Email: thinhvp46@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

 

 2Các phó Chủ nhiệm UBKT

  

Ông: TRẦN VĂN ĐÔNG

BÀ: NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG 

Chức danh: Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ 

Chức danh: Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ 

Số điện thoại: 0912.960.169 Số điện thoại: 0913.688.525

Email: trandongubkt@gmail.com

Email: ubktyenlac@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: theo dõi, đôn đốc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát; thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các tổ chức đảng và các cơ quan có liên quan, chỉ đạo chuyên đề kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên Lĩnh vực phụ trách: Chuyên đề kiểm tra tài chính Đảng; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác thi đau khen thưởng; chịu trách nhiệm về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của cơ quan

  

3. Cán bộ, chuyên viên của UBKT HU

Số tt

Họ và tên

Địa chỉ Email công vụ

01

Nguyễn Thị Thanh Huyền

phongquyen2016@gmail.com

02

Trần Bá Tiến

tranbatien1965@gmail.com

 

 

 II. Hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

    đang cập nhật

 

Ngày đăng: 10/07/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục