Giới thiệu các tổ chức

Trạm Khuyến nông

Giới thiệu

 

Số điện thoại: 02113 836 205.

Mail công vụkhuyennongyenlac@vinhphuc.gov.vn

 

I. Lãnh đạo Trạm Khuyến nông: 

1. Trưởng Trạm:

      

 
Ông: Phăn Sô Phương
Chức vụ: Trưởng trạm khuyến nông
Số điện thoại: 0912 054 249
Email Công vụ: phuongps@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch, chương trình thông tin, tuyên truyền, chuyển giao tiến  bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp, dự án khuyến nông – khuyến ngư

 

 2. Cán bộ, chuyên viên:

 

STT

Họ và tên

Địa chỉ Email công vụ

01

Lê Quang Minh

minhlq@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

 

II. Chức năng, nhiệm vụ:

       Thông tin, tuyên truyền, chuyển giao tiến  bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất nông nghiệp. Tham mưu giúp UBND huyện Yên lạc thực hiện các chương trình dự án khuyến nông, nông nghiệp trên địa bàn huyện.

 

Trạm Khuyến nông huyện

 

 

 

Ngày đăng: 13/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục