Giới thiệu các tổ chức

Điện lực Yên Lạc

Giới thiệu

             -     Số điện thoại cố định: 0211 3763 892 – 0211 2217 311

-     Địa chỉ mail công vụ: dienlucyenlac@gmail.com

 

 I. Lãnh đạo Điện lực Yên Lạc

1. Giám đốc

 

 

Ông: NGUYỄN ĐỨC THÀNH

Chức danh: Giám đốc Điện lực Yên Lạc

Số điện thoại: 0963 155 566
Email: thanhdlyl@gmail.com

 

2. Phó Giám đốc

  

   

 

Ông: TRẦN BÁ THÀNH

Ông: NGUYỄN QUỐC HÙNG

Chức danh: Phó Giám đốc Điện lực Yên Lạc

Chức danh: Phó Giám đốc Điện lực Yên Lạc

Số điện thoại: 0963 584 358 Số điện thoại: 0981 769 091
Email: tranbathanhvp@gmail.com Email: hungnq2407@gmail.com

 

II. Cán bộ, chuyên viên: 

 

1.    Ông Nguyễn Duy Hưởng 

-     Số điện thoại: 0968 673 366

-     Địa chỉ mail công vụ: linhngoc1975@gmail.com 

-     Lĩnh vực phụ trách: Trưởng phòng Phòng  Kế hoạch Kỹ thuật – An toàn Điện lực Yên Lạc

  

2.    Ông Hoàng Thế Anh 

-     Số điện thoại: 0963 168 383

-     Địa chỉ mail công vụ: theanh.pcvp@gmail.com 

-     Lĩnh vực phụ trách: Trưởng phòng Phòng  Kinh doanh  Điện lực Yên Lạc

 

3.    Bà Vũ Thị Mai Hương 

-     Số điện thoại: 0963 678 399

-     Địa chỉ mail công vụ: vumaihuong2808@gmail.com  

-     Lĩnh vực phụ trách: Trưởng phòng Phòng  Tổng hợp  Điện lực Yên Lạc

  

 

III. Chức năng, nhiệm vụ

- Thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh điện năng, chăm sóc, phát triển khách hàng và kinh doanh dịch vụ khác trên địa bàn huyện Yên Lạc; 

- Tham mưu cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc và các cấp chính quyền trên địa bàn huyện Yên Lạc trong công tác quy hoạch, phát triển lưới điện, an toàn hành lang lưới điện và chăm sóc, phát triển khách hàng trên địa bàn huyện Yên Lạc.

 

Điện lực Yên Lạc

 

Ngày đăng: 12/06/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục