Hệ thống chính trị

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

Giới thiệu

 

         Số điện thoại Cơ quan: 0211.3827.320

 

I. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

1. Trưởng Ban

 

 

Ông: ĐỖ VĂN PHỤNG

Chức danh: TVHU, Trưởng  Ban Tuyên giáo Huyện ủy

            Số điện thoại: 0986980117

            Email: btgyenlac@gmail.com

 

 

2. Phó Trưởng Ban TG

 

                                             

                                                   Ông: KIM NGỌC LÂM

                         Chức danh: HUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

                                       Số điện thoại: 0918.286.746

                                                   Email:

 

 

 

 

Ông: VŨ VĂN THANH

Chức vụ: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Số điện thoại: 0913877338

Email: vuvanthanhbtg@gmail.com 

 

 

 

 

II. Hoạt động của Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ là cơ quan có chức năng tham mưu của Huyện uỷ mà trực tiếp là Thường trực Huyện uỷ triển khai các lĩnh vực công tác tư tưởng văn hoá, công tác Khoa giáo, công tác Huấn học và công tác biên soạn, bổ sung lịch sử Đảng bộ.

Nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo:

Nắm bắt tình hình tư tưởng trong Đảng, trong quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện; đề xuất với cấp uỷ những chủ trương, biện pháp về công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, văn hoá, khoa giáo, lịch sử Đảng; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương đó.

Tổ chức hướng dẫn nội dung thông tin tuyên truyền cho mạng lưới Báo cáo viên đến xã, đưa thông tin đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở; hướng dẫn và chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn huyện.

          Tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tổ chức mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị theo chương trình và nội dung hướng dẫn của cấp trên cho cán bộ, đảng viên trong huyện.

Giúp cấp uỷ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng trong lĩnh vực Tuyên giáo trên địa bàn huyện.

Tham gia chuẩn bị, thẩm định các văn bản có tính kết luận và định hướng kế hoạch của các ban, ngành trong khối Văn hoá, giáo dục, y tế, dân số…

Sưu tầm biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện; giúp xã, phường tổ chức giới thiệu, phát huy truyền thống cách mạng của Đảng bộ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Giúp cấp uỷ tổ chức việc sơ kết, tổng kết công tác Tuyên giáo nhằm cải tiến và nâng cao từng bước trình độ lãnh đạo, công tác tư tưởng của cấp uỷ và trình độ nghiệp vụ Tuyên giáo cho cán bộ trong ngành; thường xuyên cải tiến lề lối làm việc của Ban.

 

 

 

 

Ngày đăng: 05/02/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục