Tin Văn Hóa xã hội

Yên Lạc tăng cường kỷ cương, tác phong, thời gian làm việc của CBCCVC và nâng cao chất lượng công tác tham mưu

Thời gian vừa qua, việc chấp hành kỷ cương, tác phong và thời gian làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, các xã, thị trấn trong huyện đã đi vào nề nếp, hoạt động ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 


Thời gian vừa qua, việc chấp hành kỷ cương, tác phong và thời gian làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, các xã, thị trấn trong huyện đã đi vào nề nếp, hoạt động ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, ở một số cơ quan, xã, thị trấn vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chưa chấp hành nghiêm túc về nội quy, quy chế của cơ quan; kỷ luật, kỷ cương, thời gian làm việc hành chính thực hiện chưa nghiêm; chưa sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, chưa thực hiện nghiêm một số quy định về cấm uống rượu, bia trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa, hút thuốc lá ở nơi làm việc, nơi công cộng … đã gây ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công tác và tác phong của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hùng vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai nghiêm Văn bản số 3975 ngày 10/06/2016 của UBND tỉnh và tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11 ngày 18/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc quán triệt và triển khai các văn bản, các quy định của TW, của tỉnh và huyện về kỷ cương, tác phong, thời gian làm việc đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình. Trong đó, tập trung thực hiện và chỉ đạo ngay một số nội dung sau:

Quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc, nơi công cộng; không uống rượu, bia và các đồ uống có cồn trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc;

Chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc, không đi muộn, về sớm, không làm việc riêng trong giờ hành chính;

 Khi thực hiện nhiệm vụ phải đeo thẻ, trang phục gọn gàng, lịch sự; phòng làm việc phải có biển tên rõ ràng; khi vắng mặt ở cơ quan phải báo cáo cụ thể với người có thẩm quyền

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan mình và đơn vị trực thuộc; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm theo đúng quy định; Chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện nếu cán bộ công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị phụ trách vi phạm

Chủ tịch UBND huyện giao cho Phòng Nội vụ huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nội dung quy định trên, tổng hợp, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý, chấn chỉnh vi phạm với UBND huyện

Về công tác tham mưu của các cơ quan thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn, Chủ tịch UBND huyện đánh giá: trong thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị khi tham mưu văn bản còn chậm về thời gian, chất lượng văn bản không đạt yêu cầu phải nhắc nhở nhiều lần. Để đảm bảo các nội dung tham mưu thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ trình độ, chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện phân công nhiệm vụ phù hợp, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục hạn chế trong công tác tham mưu, đảm bảo việc tham mưu hoàn thành đúng thời gian và chất lượng theo quy định. Trường hợp, cơ quan, đơn vị tham mưu không kịp thời hoặc chậm tham mưu, chất lượng tham mưu không đảm bảo để cấp trên trả lại, nhắc nhở thì xem đây là cơ sở để UBND huyện xem xét, đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm của đơn vị.

Trần Biển


 

 

Ngày đăng: 14/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*