Tin Văn Hóa xã hội

Yên Lạc triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến “Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”

Theo đó, nội dung tuyên truyền, phổ biến sẽ được huyện tập trung vào các văn bản, các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn như: các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, các tội danh quy định của Bộ luật hình sự và các quy định pháp luật về đạo đức nghề nghiệp, về bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo lực với trẻ em;

 


Nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc phối hợp triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tốt hơn quyền con người, đặc biệt là quyền của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; đồng thời nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, mới đây, huyện Yên Lạc đã ban hành và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến “Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn.

 

 

Theo đó, nội dung tuyên truyền, phổ biến sẽ được huyện tập trung vào các văn bản, các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn như: các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, các tội danh quy định của Bộ luật hình sự và các quy định pháp luật về đạo đức nghề nghiệp, về bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo lực với trẻ em; các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Hình thức tuyên truyền sẽ được huyện triển khai áp dụng như: thông qua các hội nghị, tọa đàm, thông qua các kênh thông tin, qua tuyên truyền phổ biến trực tiếp và qua điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự.

UBND huyện cũng giao cho Phòng Tư pháp huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban ngành, MTTQ, đoàn thể huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; Cơ quan Công an huyện và các phòng ban khác theo chức năng nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ để nâng cao nhận thức về Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

Trần Biển


 

 

Ngày đăng: 11/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*