Thời sự tổng hợp

HĐND huyện Yên Lạc giám sát công tác XDCB trên địa bàn thị trấn Yên Lạc

Ngày 9/5/2018, HĐND huyện Yên Lạc do đồng chí Hoàng Văn Dũng – Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện trình tự, thủ tục, kết quả thanh quyết toán nợ XDCB trên địa bàn thị trấn Yên lạc từ 1/1/2016 đến 31/12/2017. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Xuân Thông – Thường vụ HU, Phó Chủ tịch HĐND, Đỗ Hải Đăng – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện, một số cơ quan chuyên môn liên quan.

 

           Thị trấn Yên Lạc là nơi Trung tâm kinh tế - chính trị của huyện Yên Lạc có tổng diện tích tự nhiên là 704,9ha với 13.890 nhân khẩu sinh sống ở 16 khu phố. Tổng số các dự án đã triển khai đến ngày 1/4/2018 trên địa bàn thị trấn Yên Lạc là 33 công trình. Trong đó các dự án công trình được đầu tư mới qua các năm 2016 là 2 công trình, 2017 là 5 công trình. Các dự án đã được quyết toán là 6 công trình, các dự án đã hoàn thành chưa quyết toán là 10 công trình và 17 công trình đang thi công với tổng số nợ XDCB 14.637 triệu đồng. Trong quá trình triển khai thị trấn Yên Lạc đã cơ bản thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo Luật xây dựng, luật đầu tư công và các Nghị định, quyết định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thực hiện trình tự, thủ tuch đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đối với các dự án được quyết định đầu tư thực hiện bố trí tối đa 30% giá trị hợp đồng; đối với các dự án đã được giao theo mức độ vốn kế hoạch tổ chức giải ngân 100% theo tiến độ. Đối với các công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng bố trí đạt trên 50% khối lượng hoàn thành. Đối với các công trình xây dựng cơ bản dở dnag bố trí đạt trên 50% giá trị khối lượng hoàn thành theo biên bản nghiệm thu. Thị trấn Yên Lạc đã tập trung nguồn vốn tất toán các công trình hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán. Không có công trình nào không được bố trí vốn khi có quyết định đầu tư.

          Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng phân tích, làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác đầu tư, thanh quyết toán dự án công trình XDCB trên địa bàn Thị trấn Yên Lạc; công tác lãnh chỉ đạo; còn mâu thuẫn về số liệu trong báo cáo và bảng biểu và việc xử lý nợ đọng XDCB…

          Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Văn Dũng nhấn mạnh: Để quản lý hiệu quả các công trình XDCB trên địa bàn, thị trấn Yên Lạc cần tiếp thu, hoàn thiện báo cáo; rà soát tổng hợp các văn bản lãnh, chỉ đạo trong thời gian qua, trình tự thủ tục XDCB theo quyết định 24; đánh giá lại tình hình XDCB trên địa bàn Thị trấn, rà soát lại tình hình nợ động XDCB nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về XDCB trên địa bàn. Thực hiện tốt việc quản lý dự án, sử dụng vốn đầu tư công theo luật, tiếp tục thực hiện việc giải ngân, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 theo đúng danh mục, mức vốn được giao cho chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao./.

 

Thu Hằng

Ngày đăng: 11/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*