Giới thiệu các tổ chức

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Giới thiệu

   Số điện thoại: 0211.3836.607

       Mail: ctdyenlac@gmail.com

 

I. Lãnh đạo Hội

   1. Chủ tịch Hội

 

Ông: 

Chức danh: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện

Số điện thoại: 0949.246.345
Email: luongyenlac@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung các lĩnh vực công tác của Hội

 

 

Bà: NGUYỄN THỊ CÔNG

Chức danh: Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện

Số điện thoại: 0378675478
Email: congyl80@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách:  theo dõi việc chấp hành các chế độ, chính sách chi tiêu tài chính, theo dõi quản lý cơ sở vật chất, tài sản của cơ quan theo đúng quy định của Nhà nước

 

II. Tổng quan về Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Lạc

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là một tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng. Hội tập hợp mọi người Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, tôn giáo, nam nữ để làm công tác nhân đạo. Hội vận động các cá nhân, tổ chức cùng tham gia các phong trào tương thân, tương ái, hoạt động nhân đạo phát triển, nâng cao tình nhân ái, phục vụ đời sống, sức khoẻ nhân dân trong đó ưu tiên những người khó khăn nhất. Mục đích cao cả của Hội là nhân đạo, hoà bình, hữu nghị, góp phần thực hiện, mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hội được thành lập ngày 23 tháng 11 năm 1946, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và làm Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội. Người dạy cán bộ, hội viên: "Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khoẻ nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ". 

Hội Chữ thập đỏ là cơ quan nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo trên địa bàn huyện Yên Lạc. Hoạt động Chữ thập đỏ là hoạt động nhân đạo dựa vào cộng đồng do Hội Chữ thập đỏ thực hiện hoặc phối hợp với tổ chức, cá nhân  thực hiện về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; chăm sóc sức khoẻ; sơ cấp cứu ban đầu; hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa; tuyên truyền các giá trị nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa. 

  Hội CTĐ huyện


           

 

Ngày đăng: 16/03/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục