Đơn vị hành chính

XÃ BÌNH ĐỊNH

Giới thiệu

 

 Số điện thoại: 0211.3836.099

 

I. Lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ xã

 

Ông: BÙI THANH SƠN

Chức danh: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại: 0976.284.482

Email: sonhung@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng - HĐND

 

 

Ông: NGUYỄN XUÂN LUẬN

Bà: TRẦN THỊ ĐÀO

Chức danh: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã

Chức danh: Phó Bí thư TT Đảng ủy xã

Số điện thoại: 0988.784.388

Số điện thoại: 0383.835.950

Email: uybanbinhdinh@gmail.com

Email: trandaotpbd@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: UBND

Lĩnh vực phụ trách: Khối Đảng, MTTQ các đoàn thể, HĐND xã

 

 

Ông: BÙI VĂN HÙNG

Ông: BÙI KIM THÔNG

Chức danh: Phó Chủ tịch HĐND xã

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0964.400.689

Số điện thoại: 0966.407.937

Email: hungdungb1634@gmail.com

Email: buikimthongqs@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: HĐND

Lĩnh vực phụ trách: VHXH, kinh tế, nông nghiệp, khuyến học

 

 

 

II. Tổng quan về xã Bình Định

Giữ gìn nét văn hóa truyền thống

 

 

Ngày đăng: 05/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục