Giới thiệu các tổ chức

CHI CỤC THUẾ

Giới thiệu

 

  Số điện thoại:

 

 I. Lãnh đạo Chi cục thuế huyện

 

1. Chi Cục trưởng

Ông: NGUYỄN ĐÌNH VĨNH

Chức danh: Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện

Số điện thoại: 0912054083

Email: ndvinh.vph@gdt.gov.vn

 

 

2. Phó Chi cục thuế

 
 

 

Ông: NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

 

Chức danh: phó Chi cục trưởng (Phụ trách huyện Yên Lạc)

 

Số điện thoại: 0912.979.241                                                               
Email: nvtruong.vph@gdt.gov.vn  
Lĩnh vực phụ trách: Yên Lạc  


 

 II. Hoạt động của Chi cục thuế huyện

               

                Chi cục Thuế huyện Yên Lạc là tổ chức trực thuộc Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn huyện Yên Lạc theo quy định của pháp luật.

Trong nền kinh tế hàng hóa vận hành theo cơ chế thị trường, đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập Quốc tế, Việt Nam là thành viên tổ chức thương mại Thế giới (WTO); Thuế là một trong những công cụ quan trọng không thể thiếu, được Nhà nước sử dụng để điều tiết vĩ mô nền kinh tế và tạo nguồn thu chủ yếu cho Ngân sách nhà nước đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng;

Thực hiện tốt công tác quản lý thuế ở địa phương không những góp phần tăng trưởng nền kinh tế xã hội, thay đổi diện mạo của huyện đồng thời tạo dựng ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân nộp thuế để xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, khẳng định chính sách thuế đi vào cuộc sống;

Trong gần hai mười năm qua từ khi tái lập huyện Yên Lạc đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Yên Lạc, kinh tế, xã hội của huyện đã có nhiều thay đổi, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực tăng tỷ trọng phát triển công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ; góp phần quan trọng xây dựng nguồn thu ngân sách trên địa bàn huyện;

Thực hiện nhiệm vụ công tác thuế, trong những năm qua Chi cục thuế đã tham mưu cho Huyện Uỷ, UBND huyện triển khai thực hiện đúng và có hiệu quả các chính sách pháp luật về thuế trên địa bàn, liên tục các năm đều hoàn thành kế hoạch thu Ngân sách được giao, năm sau cao hơn năm trước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội chung của huyện; thể hiện qua một số lĩnh vực quản lý thuế như sau:

- Trong lĩnh vực quản lý thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế Nhà đất (nay là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp), Yên Lạc luôn là đơn vị dẫn đầu trong việc quản lý thu thuế; Từ năm 2003 đến nay thực hiện chính sách khoan sức dân của Đảng, Nhà nước miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân; Chi cục thuế tham mưu cho UBND huyện thực hiện miễn giảm thuế cho các hộ nông dân, miễn thuế đất ở cho gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sỹ, hộ nghèo đúng chính sách, bảo đảm dân chủ công bằng trong Nhân dân.

- Trong quản lý các khoản thu về đất (thu tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, tiền thuê đất), Chi cục Thuế phối hợp với Phòng Tài nguyên môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước tổ chức thu và quản lý sử dụng đất đúng mục đích, đúng chính sách, góp phần xây dựng các công trình điện, đường, trường, trạm, công sở của các xã, thị trấn theo các chương trình mục tiêu của huyện.

- Nguồn thu về thuế công thương nghiệp chưa nhiều nhưng Yên Lạc luôn là điểm sáng trong công tác quản lý thu thuế công thương nghiệp Ngoài quốc doanh; Trong gần 20 năm kể từ khi tái lập huyện, số thu về thuế Ngoài quốc doanh tăng 15 lần, các Doanh nghiệp trên địa bàn đều chấp hành khá tốt chính sách thuế của nhà nước. Được sự giúp đỡ của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc, từ tháng 6 năm 2013 Chi cục Thuế huyện Yên Lạc đã phối hợp với công ty BKAV hướng dẫn hỗ trợ các Doanh nghiệp thực hiện đăng ký chữ ký số và triển khai kê khai thuế điện tử; đến nay hầu hết các Doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn đều đăng ký khai thuế điện tử, giúp cho  Doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, không phải đến Chi cục Thuế để nộp hồ sơ khai thuế.

- Công tác quản lý thuế được thực hiện chặt chẽ từ huyện đến các xã, thị trấn từ khâu tuyên truyền các chính sách thuế đến tổ chức thực hiện theo từng sắc thuế đảm bảo nhanh gọn, công bằng, công khai, minh bạch, dân chủ, tạo ý thức tự giác chấp hành chính sách thuế rộng rãi trong Nhân dân; Từ việc tổ chức thu đúng, thu đủ, đảm bảo công bằng không để sảy ra vướng mắc trong Nhân dân đã góp phần ổn định tình hình chính trị, an ninh kinh tế trên địa bàn.

Cùng với việc thực thi nhiệm vụ cán bộ công chức thuế luôn giữ gìn kỷ luật, đạo đức phẩm chất cán bộ, không sai phạm; với thành tích nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập thể Chi cục Thuế huyện Yên Lạc đã được Chủ tịch nước thưởng Huân chương lao động Hạng ba; được Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Tổng cục Thuế khen thưởng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới thực hiện công tác thuế, góp sức thực hiện Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước nói chung và xây dựng nông thôn mới huyện Yên Lạc nói riêng, Chi cục Thuế huyện Yên Lạc quyết tâm đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cụ thể:

- Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, lãnh đạo của Cục thuế tỉnh, của Huyện uỷ, UBND huyện, thường xuyên phối hợp với các ban, ngành ở huyện, UBND xã, thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác thuế;

- Cán bộ công chức không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức của người cán bộ thuế, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực học tập, cập nhật kiến thức, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý thuế; giữ vững truyền thống là đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm.

- Thực hiện tốt Luật quản lý thuế trên địa bàn, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền Pháp luật về thuế để nhân dân, người nộp thuế tự giác thực hiện chính sách thuế.

- Tổ chức sắp xếp lại bộ máy phù hợp chức năng, nhiệm vụ, thực hiện cải tiến công tác, nâng cao chất lượng cán bộ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác quản lý thuế, ứng dụng hiệu quả công nghệ tin học vào quản lý thuế; đẩy mạnh cải cách hành chính thuế theo cơ chế “một cửa” phục vụ tốt nhất người nộp thuế.

- Tổ chức các phong trào thi đua thực hiện chính sách pháp luật về thuế, động viên khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác thu, nộp thuế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

 Được sự quan tâm giúp đỡ, sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Cục thuế tỉnh, Huyện uỷ, UBND huyện đối với công tác thuế; Chi cục Thuế huyện Yên Lạc quyết tâm giữ vững truyền thống, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế, góp phần xây dựng huyện Yên Lạc ngày càng giàu mạnh, chung sức xây dựng huyện nông thôn mới.

 Chi cục thuế huyện Yên Lạc

         

Ngày đăng: 26/06/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục