Giới thiệu các tổ chức

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Giới thiệu

 

            Số điện thoại: 0211. 3836.782 ;  0211.3827.593

 

I. Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện:

 

1. Trưởng Phòng

 

Ông : PHẠM THẾ DŨNG

Chức danh: HUV, Trưởng Phòng Giáo dục huyện

Số điện thoại: 0912755351 

 

2. Các Phó Trưởng phòng

 

 

Ông: NGÔ VĂN THỦY

Chức danh: Phó trưởng Phòng Giáo dục huyện

Số điện thoại: 0912807925
Email:  thuypgdyl@gmail.com

 

    

 

Ông: TRẦN MINH TUẤN

Chức danh: Phó trưởng Phòng Giáo dục huyện

Số điện thoại: 
Email:  

 

    

II. Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng

 

              Năm 1996 huyện Yên Lạc được tái lập, theo đó Phòng GD&ĐT huyện được thành lập theo Quyết định số 24/QĐUB ngày 01/01/1996 của UBND huyện Yên Lạc. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo; về các công việc thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện. Cùng với sự phát triển của huyện, sự nghiệp GD&ĐT huyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát xao của Huyện ủy, UBND huyện với nhiều Nghị quyết, đề án về phát triển giáo dục huyện được ban hành. Luôn tự hào là vùng đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, hiếu học; GD&ĐT Yên Lạc đã vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên giành nhiều thành tích đáng tự hào: Quy mô, cơ cấu trường lớp ổn định, tỷ lệ học sinh đến trường ở các lớp đầu cấp đạt cao, Phổ cập giáo dục trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt chuẩn, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt chuẩn mức độ 2, phổ cập THCS được duy trì ổn định và đạt chuẩn ở 17/17 xã thị trấn. Chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đại trà có chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh khá giỏi từng bước được nâng lên. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng hàng năm  đạt cao. Kết quả thi học sinh giỏi các cấp hàng năm luôn dẫn đầu tỉnh. Phòng GD&ĐT huyện đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì, hạng ba; 02 lần được Thủ thướng Chính phủ tặng bằng khen, 08 lần được UBND tỉnh vĩnh Phúc tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc và nhiều Bằng khen, Giấy khen khác./.

 

 

 

 

Ngày đăng: 10/09/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục