Đơn vị hành chính

XÃ YÊN ĐỒNG

Giới thiệu

 

 Số điện thoại

 

I. Lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND xã:

 

 

Ông : LÊ VĂN KIỂM

Chức danh:  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại: 0915.224.746
Email: 
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Đảng ủy xã

 

   

Ông : NGUYỄN KHẮC TẠO

Ông : NGUYỄN VĂN NGHĨA

Chức danh:  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Chức danh:  Phó Bí thư TT Đảng ủy 

Số điện thoại: 0918.272.514 Số điện thoại: 0915.526.275
Email:  Email: nguyenvannghiayd@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Lĩnh vực phụ trách:

 

   

Ông: TẠ VĂN VIỆN

Ông : NGUYỄN XUÂN HÙNG

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND xã

Chức danh:  Phó Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại: 0166.440.8045 Số điện thoại:0986.423.736
Email: vienubndyendong@gmail.com Email: xuanhunghdnd@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Lĩnh vực phụ trách:

 

II. Một số thành tựu kinh tế - xã hội của xã


 

Ngày đăng: 02/07/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục