Đơn vị hành chính

XÃ YÊN ĐỒNG

Giới thiệu

 

   Số điện thoại

 

I. Lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ xã:

 

 

 

 

 

 

Ông : LÊ VĂN KIỂM

Chức danh:  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại:

 

 

 

 

 

 

Ông : NGUYỄN KHẮC TẠO

Ông : NGUYỄN XUÂN HÙNG

Chức danh:  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Chức danh:  Phó Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại: Số điện thoại:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông: TẠ VĂN VIỆN

Ông: 

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND xã

Chức danh: Chủ tịch UB MTTQ xã

Số điện thoại: Số điện thoại:

 

 

(Đang cập nhật ....)

Ngày đăng: 01/08/2016
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục