Hệ thống chính trị

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

Giới thiệu

 

              Số điện thoại:

                             

 

I.  Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ

 

 1. Trưởng Ban

 

 

 

Bà: NGUYỄN THỊ HUẤN

Chức danh: TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

           Số điện thoại: 0915.941.232

           Email: btcyenlac@gmail.com

 

2. Phó Trưởng Ban

 

 

Ông: LÊ VĂN ĐÔNG

Chức danh: HUV - Phó Ban Tổ chức Huyện uỷ

            Số điện thoại:

            Email:

 

 

 

Ông: LỘC TUẤN HƯNG 

Chức danh: Phó Ban Tổ chức Huyện uỷ

            Số điện thoại:

 

            Email:


 II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức Huyện uỷ:

         đang cập nhật

 

 

 

   

 

Ngày đăng: 05/04/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục